valpas

Minua kuullaan

Perhekeskusten kehittäminen on keskeinen osa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa.  Minua kuullaan -hanke tuo vammaiset lapset ja heidän perheensä mukaan palveluiden suunnitteluun.

Vammaisten lasten ja heidän perheidensä ääni kuuluviin

Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LaPe) esittää, että kuntiin ja maakuntiin perustetaan peruspalvelut kokoavia perhekeskuksia.  Perhekeskuksissa perheet saavat matalan kynnyksen apua ja palveluita. Vammaisten ja monisairaiden lasten ja heidän perheidensä kohtaamiseen ja palveluiden järjestämiseen tarvitaan kuitenkin monenlaista erityisosaamista.  Minua kuullaan -hankkeessa vammaiset lapset, nuoret ja heidän perheensä osallistuvat perhekeskusten kehittämiseen.

  • Hanke toteutetaan: 2018–2020
  • Rahoittaja: Veikkaus

Tuettu Veikkauksen tuotoilla -logon kuva

Hankekuvaus

Yhdessä kehittäen

  • Hanketta koordinoi Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry, mukana Vamlas ja Kehitysvammaliitto
  • Hanke perustuu ajatukseen yhteiskehittämisestä, jossa on mukana  perhekeskusten työntekijät, vammaiset lapset, nuoret, heidän perheensä ja läheisensä, järjestöt ja muut yhteistyöverkostot.
  • Hanke on valtakunnallinen, mutta tekee tiiviimpää yhteistyötä Päijät-Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla

Toimintatavat

  • Hyödynnetään menetelmiä eri tavoin kommunikoivien lasten kuulemiseen ja mielipiteen ilmaisun tukemiseen.
  • Tuotetaan palvelusuunnittelun laatukriteerit kaikkien perheiden kanssa toimivien tahojen käyttöön.
  • Kootaan olemassa olevia hyviä käytäntöjä perhekeskusten hyödynnettäviksi.
  • Lisätietoa hankkeesta: minuakuullaan.fi

Tapahtumia

Yhteystiedot

Hankesuunnittelija
Anu Lönnqvist
+358 50 3397191
anu.lonnqvist(at)vamlas.fi

Hankkeen verkkosivut

Minuakuullaan.fi

oranssi logo, jossa lukee perheet keskiöön ja mukana hankkeessa

Some

Seuraa Vamlasin lapsi- ja perhehankkeita somessa