vamlas-mika

Vad är Vamlas?

Vamlas främjar delaktighet och jämlikhet i samhället för barn och unga med funktionsnedsättningar. Vi har arbetat till förmån för lika möjligheter ända sedan år 1889.

Om oss

Vamlas verkar som bidragsgivare och hjälp, serviceproducent, utvecklare, forskare och opinionsbildare. Stiftelsen erbjuder 20 unga studerande serviceboende i HOAS:s fastighet på Drumsö och stöder dem i studierna, kontrollen över vardagen och övergången till ett arbetsliv.

Vamlas utvecklingsenhet ansvarar för utvecklingsarbete, forskning och utbildning. Tyngdpunkten i verksamheten är att utveckla tjänsterna och stödja delaktigheten för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer och att stödja utbildningen och sysselsättningen för unga med funktionsnedsättningar.

Lika möjligheter för alla

Vamlas mål är att alla barn och unga kan verka som aktiva aktörer i samhället. För barn och unga med funktionsnedsättningar vill vi garantera ett jämlikt servicesyZstem, fritidsmöjligheter och delaktighet i utbildning och arbetsliv. Vi vill också påverka rådande attityder i samhället. De ledande budskapen i vårt påverkansarbete är tagna från internationella människorättskonventioner, bland annat från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och från FN:s barnkonvention.

Donera

Vill du hjälpa barn och unga med funktionsnedsättningar? Då kan du ge en donation till Vamlas. Insamlade medel används för kamratstödsverksamhet, lägerarrangemang, rehabilitering, fritidsverksamhet och evenemang för barn och unga med funktionsnedsättningar och långtidssjukdomar samt för deras familjer.

Penningdonationer ges via bankgirokontot FI76 8000 1710 0924 21 (Danske Bank DABAFIHH), referensnummer 2118. Tillståndsnummer: POL-2015-17412. Tillståndet är beviljat 16.5.2016 och gäller t.o.m. 31.12.2018.

Ansök om stipendium

Vamlas delar ut stipendier två gångar om året (2.5 och 2.11) ut stipendier till  barn och unga (under 30 år) som har en funktionsnedsättning eller en långtidssjukdom. Med hjälp av stipendiet erbjuds barn och unga självständighet och lika möjligheter till konst-, motions- och andra fritidsintressen, studier, arbete och hjälpmedel för alla dessa. Dessutom får ungdomar stöd att internationaliseras.

Närmare information om stipendierna finns på våra finskspråkiga webbsidor och fås också av vår byrå på adressen keskustoimisto(at)vamlas.fi.

Våra värderingarna

OMTANKE

ÖPPENHET

MOD

Pågående projekt 2018

Projektet Minua kuullaan

Utvecklingen av familjecentrum är en central del av regeringens program för utveckling av barn- och familjetjänster. Inom ramen för projektet Minua kuullaan deltar barn och unga med funktionsnedsättningar och deras familjer i utvecklingen av familjecentrum. Projektet koordineras av Vammaisperheiden monitoimikeskus Jaatinen ry och Vamlas deltar i projektet som medaktör tillsammans med Kehitysvammaliitto. Projektet får understöd av Veikkaus. Fråga mer: anu.lonnqvist(at)vamlas.fi (på finska)

Projektet Valpas

Inom ramen för projektet Valpas utvecklas framkomligheten och tillgängligheten i s.k. Familjehus (Perheentalot), som organiseras av olika organisationer, i syfte att också familjer med barn i behov av särskilt stöd hittar sin plats i dem. Målet med projektet är att erfarenheterna av samarbetet med  Perheentalot också kommer till familjecentrums användning. Projektet koordineras av Vamlas, medaktörer är Vammaisperheiden monitoimikeskus Jaatinen ry och Savon vammaisasuntosäätiös projekt Lastu-projekti. Projektet får understöd av Veikkaus. Fråga mer: tarja.keltto(at)vamlas.fi

Projektet Vahti

Målet med projektet Vahti är att förbättra kommunikationen mellan arbetssökande, arbetstagare och arbetsgemenskaper. Inom ramen för projektet utvecklas tjänster som stöder sysselsättningen av partiellt arbetsföra personer och personer med funktionsnedsättningar, bland annat tillgängliga rekryteringsprocesser i omfattande nätverkssamarbete. I projektet deltar bland annat företag, erfarenhetsexperter, organisationer och sysselsättningsexperter. Projektet koordineras av Vamlas, medaktörer är Autismisäätiö och ADHD-liitto. Projektet får understöd av Veikkaus. Fråga mer: pauli.leinonen(at)vamlas.fi (på finska)