verkostot-kumppanit

Verkostot ja kumppanit

Vamlas vaikuttaa aktiivisesti erilaisissa verkostoissa ja kehittää jatkuvasti uutta yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Vamlasin kehittämistoiminta perustuu aktiiviseen ja laajaan verkostotyöhön. Verkostot ovat meille keskeinen vaikuttamiskanava: yhdistämällä voimat saamme tietoa lasten ja nuorten arjesta, kaikupohjaa heidän asioidensa ajamiseen sekä eväitä päättäjien kanssa tehtävään vaikuttamistyöhön.

Kehittämishankkeissamme luomme uusia toimintatapoja muun muassa perheiden palveluihin sekä työllisyyden edistämiseen.

Mukana-verkosto

Muut verkostot ja jäsenyydet

Vamlas koordinoi Mukana-verkoston (ent. YTRY) – pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempien ja yhdistysten yhteistyöryhmän – toimintaa. Verkostoon kuuluu yli 60 vanhempainyhdistystä tai järjestöä, joiden toiminta liittyy jollakin tavalla vammaisten lasten ja nuorten elämään.

Muut verkostot ja jäsenyydet

 • Design for All ry
 • FIBS Yritysvastuuverkosto
 • Lastensuojelun keskusliitto ry
 • Kyvyt käyttöön  -verkosto
 • Opintokeskus Sivis
 • Palvelupolkumalli-verkosto
 • PERLA – Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus
 • RIFI ry
 • SOSTE, Suomen Sosiaali ja terveys ry
 • Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry
 • Suomi Seura ry
 • Tapaturmaisesti vammautuneet lapset Tatu ry
 • Vajaaliikkeisten Kunto ry
 • Vammaisfoorumin työllisyysryhmä