verkostot-kumppanit

Verkostot ja kumppanit

Vamlasin kehittämistoiminta perustuu aktiiviseen ja laajaan verkostotyöhön.

Mukana-verkosto

Vamlas koordinoi Mukana-verkoston, (ent. YTRY) pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempien ja yhdistysten yhteistyöryhmän toimintaa. Verkostoon kuuluu yli 60 vanhempainyhdistystä tai järjestöä, joiden toiminta liittyy jollakin tavalla vammaisten lasten ja nuorten elämään.

Muut verkostot ja jäsenyydet

 • Design for All ry
 • FIBS Yritysvastuuverkosto
 • Lastensairaala 2017 ry
 • Lastensuojelun keskusliitto ry
 • Kyvyt käyttöön  -verkosto
 • Opintokeskus Sivis
 • Palvelupolkumalli-verkosto
 • PERLA – Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus
 • RIFI ry
 • SOSTE, Suomen Sosiaali ja terveys ry
 • Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry
 • Suomi Seura ry
 • SPR:n järjestöjen kotoutumisen tuen verkosto
 • Tapaturmaisesti vammautuneet lapset Tatu ry
 • Tuettu työllistyminen ry
 • Vajaaliikkeisten Kunto ry
 • Vammaisfoorumin työllisyysryhmä

Lisäksi Vamlasilla on edustukset Tatu ry:n, Vajaaliikkeisten kunto ry:n ja Rehabilitation Finlandin hallituksissa, Validian, Kiipulan ja Keskuspuiston ammattiopistojen johtokunnissa sekä Invalidisäätiön valtuuskunnassa.