vamlas-mika

Mikä Vamlas?

Vamlas on vammaisten lasten ja nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä säätiö. Olemme tehneet työtä yhdenvertaisten mahdollisuuksien hyväksi jo vuodesta 1889.

Meistä

Vamlas toimii tukijana ja auttajana, palveluntuottajana, kehittäjänä, tutkijana ja vaikuttajana. Säätiö tarjoaa Lauttasaaressa HOASin kiinteistössä palveluasumista 20 opiskelevalle nuorelle ja tukee heitä opintojen suorittamisessa, arjen hallinnassa ja työelämään siirtymisessä.

Vamlasin Haapaniemenkadulla toimiva kehittämisyksikkö vastaa kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoiminnasta. Toiminnan painopisteenä ovat vammaisten lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja osallisuuden tukeminen sekä vammaisten nuorten koulutuksen ja työllistymisen tukeminen.

Jokaiselle on paikkansa

  • Lisäämme vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten, nuorten sekä heidän perheidensä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa, erityisesti harrastuksissa, koulussa, oppilaitoksissa ja työelämässä.
  • Nostamme vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä näkökulman esiin kaikessa toiminnassa ja edistämme kohderyhmän kasvua itsenäiseen kansalaisuuteen ja työelämään.
  • Lisäämme tietoa säätiön kohderyhmän asemasta, oikeuksista ja palveluista yhteiskunnassa.
  • Vaikutamme päättäjiin, kohderyhmään ja muihin avaintoimijoihin ja autamme näin löytämään uusia, yhdenvertaisuutta ja muutosta edistäviä, ratkaisuja.

Arvomme

Vamlasin arvoja ovat:

VÄLITTÄVÄ

AVOIN

ROHKEA

Välittävä toimija tekee työnsä laadukkaasti, muut huomioiden ja eri osapuolten näkökulmia punniten. Rohkeutta ovat luovuus, uudet toimintatavat, uudet näkökulmat ja innovaatiot. Avoin toimija hakee lisäarvoa ja -voimaa monenlaisista kumppanuuksista ja pitää huolen asiantuntijuudestaan sekä jatkuvasta oppimisestaan ja kehittymisestään.