lahjoita

Lahjoita

Merkittävä osa Vamlasin toiminnasta toteutetaan lahjoitusvaroin. Osoita säätiölle raha- tai muu lahjoitus ja ole tukemassa vammaisten lasten ja nuorten osallisuutta, itsenäistymistä ja työllistymistä!

Lahjoituskohteet

Kerätyt varat käytetään vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä vertaistukitoimintaan, leirien järjestämiseen, kuntoutuksen ja vapaa-ajan toiminnan tukemiseen sekä tapahtumien järjestämiseen.

Voit halutessasi itse määritellä avustuskohteen. Lahjoitusvaroilla on järjestetty muun muassa vammaisten nuorten ja työnantajien kohtaamisia ja leirejä sekä tuettu leireille ja matkoille osallistumista. Lisäksi on toteutettu sarjakuvapajoja, joissa vammaiset nuoret ovat toimineet ohjaajina.

Lämmin kiitos lahjoituksestasi. Tuot iloa monen ihmisen elämään!

Lahjoita

  • Rahalahjoituksen teet pankkisiirtona tilille FI76 8000 1710 0924 21 (Danske Bank DABAFIHH), viitenumeroksi 2118.
  • Lahjoitusvarat käytetään kokonaisuudessaan lasten ja nuorten hyväksi, niistä vähennetään vain pankin ottama pieni käsittelykulu.

Lahjoitusten eettiset säännöt

  • Vamlas on sitoutunut noudattamaan keräystoiminnan eettisiä sääntöjä. Keräyslupa voimassa 1.1.2019-31.12.2021. Lupa on voimassa koko Suomessa lukuunottamatta Ahvenanmaata. Lahjoitusvarat käytetään 31.12.2022 loppuun mennessä.
  • Lupanumero: RA/2018/1038. Lupa on myönnetty 05.11.2018.
  • Käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten opiskelua, harrastuksia ja työllistymistä tukevaan toimintaan sekä näihin toimintoihin liittyviin apuvälineisiin. Varoilla toteutetaan ja tuetaan tapahtumia, näyttelyitä, leiri- ja harrastustoimintaa sekä vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa. Toiminnasta aiheutuvia kuluja ovat palkka- ja palkkiokulut, matkakulut, viestinnän kulut, tila- ja tarjoilukulut sekä apurahat. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää vammaisten lasten ja nuorten kansainvälistymisen tukemiseen.