lahjoita

Lahjoita

Tee lahjoitus ja olet mukana tukemassa vammaisten lasten ja nuorten osallisuutta, itsenäistymistä ja työllistymistä!

Lahjoituskohteet

Kerätyillä varoilla tuetaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten opiskelua ja työllistymistä, harrastuksia ja niihin liittyviä matkoja sekä jonkin verran apuvälineiden hankintaa. Varoilla toteutetaan ja tuetaan myös lasten ja nuorten tapahtumia, leiri- ja harrastustoimintaa, näyttelyitä sekä vertais- ja asiantuntijatoimintaa.

Viime vuosina lahjoitusvaroja on käytetty muun muassa työnantajatapaamisten järjestämiseen, ratsastusleirimaksuihin ja Nuorten vaikuttajien toimintaan. Niillä on tuettu myös perheiden osallistumista vertaistukitoimintaan.

Olemme avoimia kaikenlaisille ideoille! Ota yhteyttä ja kerro, millaista yhteistyötä haluaisit tehdä ja millaista toimintaa olla tukemassa.

Lämmin kiitos lahjoituksestasi. Tuot iloa monen ihmisen elämään!

Lahjoita

  • Rahalahjoituksen teet pankkisiirtona tilille FI76 8000 1710 0924 21 (Danske Bank DABAFIHH). Viitenumero 2118.

Lahjoitusten eettiset säännöt

  • Vamlas on sitoutunut noudattamaan keräystoiminnan eettisiä sääntöjä. Keräyslupa on voimassa 1.1.2019–31.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta. Lahjoitusvarat käytetään 31.12.2022 loppuun mennessä.
  • Lupanumero: RA/2018/1038. Lupa on myönnetty 05.11.2018.
  • Käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten opiskelua, harrastuksia ja työllistymistä tukevaan toimintaan sekä näihin toimintoihin liittyviin apuvälineisiin. Varoilla toteutetaan ja tuetaan tapahtumia, näyttelyitä, leiri- ja harrastustoimintaa sekä vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa. Toiminnasta aiheutuvia kuluja ovat palkka- ja palkkiokulut, matkakulut, viestinnän kulut, tila- ja tarjoilukulut sekä apurahat. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää vammaisten lasten ja nuorten kansainvälistymisen tukemiseen.