hae-apurahaa

Hae apurahaa

Vamlas jakaa kaksi kertaa vuodessa apurahoja alle 30-vuotiaille vammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille.

Apurahan käyttötarkoitukset

Vamlasin apurahalla tuetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä, taide-, liikunta- tai muita harrastuksia, opiskelua, työnsaantimahdollisuuksia ja näihin liittyviä apuvälineitä. Lisäksi tuetaan vammaisten nuorten kansainvälistymistä.

Ensisijaisesti apuraha myönnetään yksittäisille henkilöille. Joissain tapauksissa apuraha voidaan myöntää ryhmän tai joukkueen jäsenille esimerkiksi kilpailuun tai opintomatkalle osallistumiseen.

Samalle henkilölle apuraha voidaan myöntää pääsääntöisesti vain kerran.

Mihin ei voi saada apurahaa?

Apurahoja ei myönnetä sellaisiin tarkoituksiin tai välineisiin, jotka kuuluvat yhteiskunnallisen rahoituksen tai palvelujärjestelmien piiriin. Apurahoja ei myönnetä toisten järjestöjen tai yritysten toiminnan tukemiseen tai oppilaitosten toimintaan.

Esimerkkejä myönnetyistä apurahoista

Vuonna 2018 Vamlas jakoi hallinnoimistaan omakatteisista rahastoista 19 280 euroa vammaisten lasten ja nuorten harrastuksiin, opintoihin ja apuvälineisiin. Säätiön omista rahastoista sekä sille säännöllisesti ohjattujen rahastojen tuotoista jaettiin 10 590 euroa vammaisten opiskelijoiden stipendeihin ja ulkomailla suoritettaviin opintoihin. Stipendejä vammaisille lapsille ja nuorille jaetaan joka kevät.

Vuoden aikana säätiö sai lahjoituksia yhteensä 8 810 euroa. Lasten leiriin, tapahtumiin ja kokemusasiantuntijakuluihin sekä Heurekan Tiedekummi-toimintaan käytettiin 7 370 euroa. Vamlas vie Heurekaan vuosittain 1–2 erityisopetuksen piiriin kuuluvaa pääkaupunkiseudun koululuokkaa.

Hakulomake ja hakuohjeet

  • Apurahoja haetaan lomakkeella [apurahahakemus, word], joka lähetetään Vamlasiin.
  • Tutustu huolella hakuohjeisiin [hakijan ohje .XML].
  • Lisätietoja apurahojen hakemisesta saa Vamlasin toimistosihteeriltä, puh. +358 44 728 0771, keskustoimisto@vamlas.fi

Hakuajat

  • Apurahoja myönnetään kaksi kertaa vuodessa.
  • Kevään apurahojen hakuaika päättyy 2.5.
  • Syksyn apurahojen hakuaika päättyy 2.11.

Päätökset apurahoista

Tuen ja apurahojen kohteet päättää Vamlasin hallitus sen nimittämän apurahatoimikunnan esityksestä. Apurahatoimikuntaan kuuluu Vamlasin toiminnanjohtajan lisäksi kaksi asiantuntijaa ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.