tyoelamayhteistyo

Nuoret ja työelämä

Vamlas rohkaisee ja auttaa nuoria hakeutumaan työelämään ja työnantajia ottamaan heidät vastaan.

Vammaisilla nuorilla tahtoa ja taitoa

Nuoret ja työelämä -toiminnan tavoitteena on nuorten työelämän yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus. Työtä tehdään konkreettisilla ja pitkäjänteisillä teoilla. Toiminnan tarkoituksena on tehdä laadukasta yhteistyötä sekä nostaa esiin hyviä käytäntöjä, systeemisiä haasteita ja nuorten omakohtaisia kokemuksia. Toiminta-alueena on koko Suomi.

Olemme koonneet Materiaalipankkiin työkaluja ja aineistoa, joiden tekemisessä Nuoret ja työelämä -toiminta ja Nuoret vaikuttajat ovat olleet tavalla tai toisella mukana. Tutustu ja hyödynnä vapaasti!

Vaikuttaminen: työ kuuluu kaikille

Tälläkin hetkellä Suomessa on noin 56000 työhaluista ja työkykyistä henkilöä, jotka haluaisivat päästä kiinni palkkatyöhön, mutta rakenteissa, asenteissa ja palveluissa on edelleen tätä estäviä sekä vaikeuttavia tekijöitä.
(lähde: osatyökykyisten työllistymisen edistäminen – yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus 2.9.2020, työ- ja elinkeinoministeriö)

Me Vamlasissa ajattelemme, että työ kuuluu kaikille. Työelämään kasvetaan, eikä tulla tyhjästä. Vaikuttamistyö on aloitettava jo kouluissa, joissa lapset ja nuoret oppivat joko osallistumaan tai jäämään syrjään. Haastamme oppilaitoksia ja kouluja kannustamaan vammaisia nuoria kohti ammatillisia haaveita, osallistumaan työharjoitteluihin ja kesätöihin sekä luomaan esteettömiä työelämään tutustumisjaksoja. Lisäksi rohkaisemme omalla esimerkillä työnantajia ja yrityksiä tekemään pieniäkin vastuullisia ja sosiaalista osallisuutta lisääviä tekoja – ei tarvitse olla loppuun asti hiottua timanttista toimintaa vaan tavallinen ja yhdenvertainen riittää. Tämän viestin tueksi olemme päättäneet tehdä vaikuttamistyötä, jossa otamme kantaa lainsäädäntöön, nostamme keskusteluun mielestämme tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita sekä pohdimme niihin ratkaisuja. Vaikuttamistyötä tehdään niin yhteiskunnallisella kuin yksilötasolla.

Verkosto: yhteistyössä on voimaa

Yhdessä toimiminen on tuloksekasta vammaisen nuoren näkökulmasta, sillä tällöin hänen asioitaan saadaan edistettyä vaikuttavasti ja tehokkaasti. Lisäksi se on kolmannen sektorin elinehto, ja siksi teemmekin tiivistä yhteistyötä mahdollisimman monialaisesti. Nuoret ja työelämä -toiminta on mukana vammaisnuorisotyön verkostossa ja pyrkii tämän lisäksi olemaan keskeinen yhdyssilta nuorisotoimijoiden, työllisyyspalveluiden, oppilaitosten, yritysten ja vammaistyön välillä. Verkoston kautta meille avautuu mahdollisuus etsiä, löytää ja innovoida uusia toimintamalleja.

Haluatko ottaa oman verkostosi kanssa haltuun yhdenvertaisuuden tekoja? Edistää monimuotoista rekrytointia ja näin päästä kohti parempia tuloksia? Ota meihin yhteyttä ja tehdään tätä yhdessä.

Yhteiskehittäminen: Nuoret vaikuttajat

Nuorten asiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteiskehittäminen on keskeinen osa toimintaa. Tähän porukkaan mahtuu monialaista osaamista ja asiantuntijuutta työelämästä, opiskelusta, yrittäjänä toimisesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Vammaisten näkökulma mukaan kaikkiin päätöksiin | Vamlas
Päivätoiminta ja eläkeputki – vai opiskelu ja työelämä? | Vamlas
Nepsy-näkökulma: Yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet kaikille | Vamlas
Nuoret vaikuttajat vauhdissa | Vamlas
Nuoret vaikuttajat Instagramissa

Yritysyhteistyö: räätälöidyt kohtaamiset

Vamlas on kehittänyt pitkäjänteisesti työelämäyhteistyötään ja luonut pysyviä, pitkäaikaisia kumppanuuksia yritysten ja työnantajien kanssa. Nuoret ja työelämä -toiminta järjestää yrityksille ja työnantajille mm. webinaareja, rekrytointitapahtumia, koulutusta, työn vaativuuden arviointia (IMBA/Melba-menetelmä) sekä räätälöi erilaisiin tarpeisiin valmennusta, jolla voidaan edistää yritysten ja työyhteisöjen matkaa kohti yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta (Ratko-menetelmä).

Minkälaista tukea organisaatiosi kaipaisi? Miten tehdä rekrytoinnista saavutettavaa ja esteetöntä? Kuinka hyvin organisaation käytännöt tukevat vähemmistöjen työllistymistä tai uralla etenemisestä?
Lue lisää: Työkalut ja menetelmät | Vamlas

Ota yhteyttä!

Onko sinulla tai yritykselläsi huippuideoita yhteistyöstä Nuoret ja työelämä -kuvioidemme kanssa? Ota rohkeasti yhteyttä työelämäasiantuntijoihimme:

Anu Lönnqvist
050 339 7191
anu.lonnqvist@vamlas.fi

Minna Tarvainen
044 500 6860
minna.tarvainen@vamlas.fi