tyoelamayhteistyo

Nuoret ja työelämä

Vamlas rohkaisee ja auttaa nuoria hakeutumaan työelämään ja työnantajia ottamaan heidät vastaan.

Vammaisilla nuorilla tahtoa ja taitoa

Nuoret ja työelämä -toiminta pyrkii edistämään työelämän yhdenvertaisuutta ja monimuotoistumista konkreettisilla ja pitkäjänteisillä teoilla. Toiminnan tarkoituksena on tehdä laadukasta yhteistyötä sekä nostaa esiin hyviä käytäntöjä, systeemisiä haasteita ja nuorten omakohtaisia kokemuksia. Toiminta-alueena on koko Suomi, syksyn 2019 aikana erityisesti pk-seutu ja Pohjois-Suomi.

Tulossa on paljon kaikenlaista… Seuraa meitä Facebookissa, Twitterissä ja Vamlasin nettisivuilla. Pyydä meidät rohkeasti kylään ­– mietitään yhdessä, mitä lähdetään tekemään!

Vaikuttaminen: työ kuuluu kaikille

Me Vamlasissa ajattelemme, että työ kuuluu kaikille. Tämän viestin tueksi olemme päättäneet tehdä vaikuttamistyötä, jossa otamme kantaa lainsäädäntöön, nostamme keskusteluun mielestämme tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita sekä pohdimme niihin ratkaisuja. Vaikuttamistyötä tehdään niin yhteiskunnallisella kuin yksilötasolla.

Verkosto: yhteistyössä on voimaa

Yhdessä toimiminen on kolmannen sektorin elinehto, ja siksi teemme tiivistä yhteistyötä mahdollisimman monialaisesti. Nuoret ja työelämä -toiminta ylläpitää vammaisnuorisotyön verkostoa ja pyrkii tämän lisäksi olemaan keskeinen yhdyssilta nuorisotoimijoiden, työllisyyspalveluiden, yritysten ja vammaistyön välillä. Verkoston kautta meille avautuu mahdollisuus etsiä, löytää ja innovoida uusia toimintamalleja.

Nuoret vaikuttajat: yhteiskehittäminen

Nuorten asiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteiskehittäminen on keskeinen osa toimintaa. Tähän porukkaan mahtuu monialaista osaamista ja asiantuntijuutta työelämästä, opiskelusta, yrittäjänä toimisesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Syksyllä 2019 kokoamme ryhmän kanssa pidemmän aikavälin suunnitelman ja asetamme yhteisen vision ja tavoitteen sille, miten nostamme vähemmistöjen äänen kuuluviin ja yhdenvertaisuuden keskiöön työelämässä.

Yritysyhteistyö: räätälöidyt kohtaamiset

Vamlas on kehittänyt pitkäjänteisesti työelämäyhteistyötään ja luonut pysyviä, pitkäaikaisia kumppanuuksia yritysten ja työnantajien kanssa. Nuoret ja työelämä -toiminta järjestää yrityksille ja työnantajille mm. työelämäbrunsseja, rekrytointitapahtumia, koulutusta, työn vaativuuden arviointia (IMBA/Melba-menetelmä) sekä räätälöi erilaisiin tarpeisiin valmennusta, jolla voidaan edistää yritysten ja työyhteisöjen matkaa kohti yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta.