hankkeet-yleista

Hankkeet

Vamlasin kehittämis- ja hanketoiminta perustuu toimintaympäristön aktiiviseen seuraamiseen, tarpeiden arviointiin sekä tiiviiseen yhteistyöhön niin kohderyhmän kuin muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeistamme

Hankkeiden tavoitteena on esimerkiksi palveluiden, asenteiden ja rakenteiden muuttaminen tai uuden toimintamallin luominen. Hankkeissa on mm. parannettu perheiden palveluja, edistetty nuorten työllistymistä ja opiskelua, kehitetty asumispalvelua ja luotu edellytyksiä yhdenvertaiseen vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Hankkeiden tuloksia ja tuotoksia käytetään säätiön vaikuttamistavoitteiden saavuttamiseksi.

Meille on tärkeää, että kohderyhmämme osallistuu hankkeisiin aina suunnittelusta loppuarviointiin saakka. Hankkeissa myös verkostoillamme on iso rooli, sillä yhdessä muiden kanssa saamme aikaan enemmän.

Hankkeiden rahoittajina toimivat STEA/Veikkaus ja Euroopan sosiaalirahasto.

Tutustu hankkeisiin

Vahti-hanke

Vahti-hankkeen tavoitteena on parantaa työnhakijoiden, työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvää kohtaamista. Tutustu Vahti-hankkeeseen.

Valpas-hanke

Valpas-hanke kehittää saavutettavampaa toimintaympäristöä hankkeen piiriin kuuluvissa Perheentaloissa. Tutustu Valpas-hankkeeseen.

Minua kuullaan

Minua kuullaan -hankkeessa vammaiset lapset, nuoret ja heidän perheensä osallistuvat perhekeskusten kehittämiseen. Tutustu Minua kuullaan -hankkeeseen