hankkeet-yleista

Hankkeet

Vamlasin kehittämis- ja hanketoiminta perustuu toimintaympäristön aktiiviseen seuraamiseen, tarpeiden arviointiin sekä tiiviiseen yhteistyöhön niin kohderyhmän kuin muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeistamme

Hankkeiden avulla halutaan muuttaa palveluita, asenteita ja rakenteita sekä  luoda  uusia toimintamalleja. Hankkeissa on parannettu perheiden palveluja, edistetty nuorten työllistymistä ja opiskelua, kehitetty asumispalvelua ja luotu edellytyksiä yhdenvertaiseen vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Hankkeiden tuloksia ja tuotoksia käytetään säätiön vaikuttamistavoitteiden saavuttamiseksi.

Meille on tärkeää, että kohderyhmämme osallistuu hankkeisiin aina suunnittelusta loppuarviointiin saakka. Myös verkostoillamme on merkittävä rooli: yhdessä muiden kanssa saamme aikaan enemmän.

Hankkeiden rahoittajina toimivat STEA/Veikkaus ja Euroopan sosiaalirahasto.

Tutustu hankkeisiin

KUHA

KUHA – Tutkimushankkeessa tarkastellaan kuntoutukseen pääsyä edesauttavia ja vaikeuttavia tekijöitä. KUHA