hankkeet-yleista

Päättyneet hankkeet

Tutustu Vamlasin päättyneisiin hankkeisiin.

Hankkeistamme

Hankkeissa on mm. parannettu perheiden palveluja, edistetty nuorten työllistymistä ja opiskelua, selvitetty maahanmuuttajaperheiden vammaispalvelujen käyttöä ja edistetty yhdenvertaisuutta sarjakuvien avulla. Hankkeiden rahoittajia ovat olleet Veikkaus, RAY, ESR ja OKM.

Päättyneet hankkeet

Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumisessa (2022–2023)

KUHA-tutkimushankkeessa kartoitettiin, miten sosioekonomiset erot ja kuntoutujan toimijuus vaikuttavat kuntoutukseen hakeutumiseen ja kuntoutukseen pääsyyn ja onko eri ohjautumiskanavilla tässä eroa.

Hankkeen loppuwebinaarin esitykset (pdf):
Elina Ikävalko, Vamlas
Johanna Korkeamäki, Kuntoutussäätiö
Sirkku Varjonen, Kuntoutussäätiö
Sari Mikkola, Kela

Minua kuullaan (2018–2022)

Minua kuullaan -hanke toi vammaiset lapset ja heidän perheensä mukaan palveluiden suunnitteluun.

Paikka auki -ohjelma (2018–2019)

Paikka auki -ohjelma jakautui kahteen osaan. Nuoret vaikuttajat puuttuivat itselleen tärkeisiin teemoihin ja epäkohtiin. Lohikäärmeen ystäväkirja kiersi ympäri Suomea kyselemässä vammaisten lasten unelmista, ystävistä ja urasuunnitelmista. Ohjelman avulla Vamlasiin palkattiin myös hankalasti työllistyvä nuori.

Ohjelman loppuraportti (pdf)

Osallisuutta osuuskunnista (2015 - 2018)

Valtakunnallinen ESR-hanke kehitti matalan kynnyksen osuuskuntatoimintaa ja lisäsi tietoa osuuskunnista työllistymisen vaihtoehtona vammaisille ja osatyökykyisille. Hankkeen osatoteuttajat (Vamlas, Kiipula, Aspa ja Mielenterveyden keskusliitto) toimivat omissa kumppanuuskunnissaan, Vamlas Vantaalla.

Matkalla kohti unelmia -raportti osuuskuntahankkeesta (pdf)

PAKU (2015 - 2016)

Vamlasin ja Vajaaliikkeisten kunto ry:n omarahoitteisessa selvityshankkeessa kartoitettiin, millaisia paikallisia ratkaisuja kolmella eri alueella oli tehty vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä kuntoutuksen ja palvelujen koordinoinnissa. Mukana olleet alueet olivat Kajaani (Kainuu), Jyväskylä ja Kuopio (Keski-Suomi) sekä Turku (Varsinais-Suomi).

PAKU-hankkeen loppuraportti (pdf)

ETU-HANKE (2013 - 2016)

ETU-hankkeessa edistettiin ja tuettiin vammaisten, maahanmuuttajataustaisten lasten ja heidän perheiden kokonaisvaltaista kotoutumista. Hankkeessa saatiin tietoa, millaisena suomalainen palvelujärjestelmä ja  toimenpiteet näyttäytyvät maahanmuuttajaperheelle, jossa on vammainen lapsi.

ETU-loppuraportti (pdf)

ERILAINEN, MUTTA NIIN SAMANLAINEN (2015-2016)

Erilainen, mutta niin samanlainen -hanke edisti yhdenvertaisuutta sarjakuvien avulla. Sarjakuvapajaohjaajiksi koulutetut vammaiset nuoret järjestivät sarjakuvapajoja kouluissa, oppilaitoksissa ja nuorten tapahtumissa haastaen osallistujia pohtimaan erilaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

RATKO (2012 - 2016)

RATKO-hankkeessa kehitettiin työyhteisölähtöistä valmennusmallia ja työn muotoilua yhdessä työnantajien kanssa.

RATKO-hankkeen kuvaus (pdf)

Tutustu hankkeessa luotuihin työn muotoilun RATKO-työkaluihin: www.ratko.fi

VAHTI (2016–2018)

Vahti-hankkeessa parannettiin työnhakijoiden, työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvää kohtaamista. Tavoitteena oli saada kaikkien työkykyisten ja -haluisten osaaminen sujuvasti käyttöön.
Rahoittaja: Veikkaus

Vahti-hankkeen kuvaus (pdf)

VALPAS (2016–2018)

Lastensuojelu- ja vammaisjärjestöjen yhteisessä Valpas-hankkeessa kehitettiin saavutettavampia ja esteettömämpiä Perheentaloja niille suomalaisille ja uusille suomalaisille perheille, joissa on erityistä tukea tarvitseva tai vammainen lapsi. Rahoittaja: STEA

https://vamlas.fi/valpas-hanke-paattyi-mita-opittiin/

OSAAMINEN RATKAISEE (2015 - 2017)

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Vamlasin yhteistyössä toteuttaman Osaaminen ratkaisee -ESR-hankkeen tavoitteena oli  parantaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia, lisätä henkilökunnan osaamista erilaisten opiskelijoiden ohjaamiseen ja parantaa korkeakouluopiskelun saavutettavuutta.

ORA-hankkeen kuvaus (pdf)