vaikuttaminen

Vaikuttaminen

Vaikuttamistyömme kärkiviestit tulevat kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista, jotka velvoittavat rakentamaan yhdenvertaista ja saavutettavaa yhteiskuntaa.

Yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille

Vamlasin tavoitteena on, että kaikki lapset ja nuoret voivat olla aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa. Haluamme turvata vammaisille lapsille ja nuorille yhdenvertaisen palvelujärjestelmän, vapaa-ajan mahdollisuudet ja osallistumisen koulutukseen ja työelämään. Haluamme vaikuttaa myös vallitseviin yhteiskunnallisiin asenteisiin.

Saamme näkökulmia vaikuttamiseen verkostoista, hanketoiminnasta ja asukkailtamme. Nostamme esiin epäkohtia ja haasteita, joita vammaiset lapset, nuoret ja heidän perheensä kohtaavat eri elämänalueilla. Teemme yhteistyötä mm. muiden järjestöjen kanssa ja toteutamme vaikuttamistyön tueksi myös selvityksiä ja tutkimuksia. Vaikuttamisen kohteita ovat päättäjät, palvelujärjestelmän edustajat ja koulutus- ja työllisyystoimijat.

Tavoitteemme

Inkluusio lisääntyy järjestöissä, oppilaitoksissa ja työelämässä

Vaikuttamistyömme kärkiviestit tulevat kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista, mm. YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksesta ja lasten oikeuksien sopimuksesta. Tuomme viestit näkyviin laatimalla kannanottoja ja toteuttamalla kampanjoita ja tapahtumia. Olemme vuorovaikutuksessa päättäjätahoihin myös osallistumalla erilaisiin työryhmiin.

Kohderyhmän ääni kuuluu ja mahdollisuus kasvaa itsenäiseksi ja aktiiviseksi toimijaksi parantuu

Teemme kyselyjä ja selvityksiä kohderyhmän tarpeista ja toimintaympäristön muutoksista. Kokemusosaajat osallistuvat aktiivisesti toimintaamme ja tuovat esiin omia näkemyksiään ja toiveitaan. Vamlasin asumispalveluissa tuetaan nuorten itsenäistymistä ja toimijuutta.

Innovatiiviset ratkaisut ja uudet näkökulmat lisäävät kohderyhmän osallisuutta ja aseman näkyvyyttä

Vamlasin kehittämistoiminta lähtee aina kohderyhmän tarpeista ja tähtää toimintaympäristön muutokseen ja uusien toimintatapojen luomiseen. Teemme uusia avauksia kumppaneidemme suuntaan, tuemme tutkimustyötä ja toimimme kansainvälisisessä yhteistyössä.