vamlas-mika

Mikä Vamlas?

Vamlasin tavoite on parantaa vammaisten lasten ja nuorten asemaa yhteiskunnassa. Haluamme, että vammaiset lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan harrastuksiin ja käymään koulua samoin kuin muutkin lapset ja nuoret.

Mitä teemme?

Vamlas toimii kahdessa paikassa Helsingissä.

Vamlasilla on Lauttasaaressa asumispalveluyksikkö, joka tarjoaa asuntoja 20 vammaiselle opiskelijalle. Jokaisella asukkaalla on oma asunto. Asukas saa asuntoon palvelut, joita hän tarvitsee. Asunnot ovat Helsingin opiskelija-asuntosäätiön HOASin talossa, jossa asuu muitakin opiskelijoita.

Vamlasin toimisto on Helsingin keskustassa. Siellä toimii kehittämisyksikkö, joka vastaa hankkeista ja vaikuttamisesta. Hankkeissa kehitetään vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä palveluja. Lisäksi hankkeissa parannetaan vammaisten nuorten mahdollisuuksia opiskella ja tehdä työtä. Kehittämisyksikkö järjestää myös lasten kesäleirejä, koulutuksia ja tapahtumia.

Hyvä elämä vammaisille lapsille ja nuorille

Vamlasin tavoite on, että kaikki lapset ja nuoret saavat päättää omista asioistaan. Haluamme turvata vammaisille lapsille ja nuorille palvelut, joiden avulla he voivat harrastaa, käydä koulua ja tehdä työtä yhdenvertaisina muiden kanssa.

Haluamme myös vaikuttaa asenteisiin yhteiskunnassa.  Teemme vaikuttamisessa yhteistyötä eri järjestöjen ja oppilaitosten kanssa ja teemme erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia.

Nostamme esiin vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä ongelmia ja etsimme ongelmiin ratkaisuja.

Työmme perusta ovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset,
kuten YK:n vammaisten oikeuksien sopimus ja lasten oikeuksien sopimus.

Myönnämme apurahoja

Myönnämme apurahoja vammaisille lapsille ja nuorille.
Apurahaa voi saada esimerkiksi harrastuksiin ja erilaisiin apuvälineisiin.

Apurahaa voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Sama henkilö voi saada apurahan vain yhden kerran.

Apurahoja haetaan lomakkeella, joka lähetetään Vamlasiin.

Lisätietoja apurahojen hakemisesta saa Vamlasin toimistosihteeriltä, puh. +358 9 682 95311, keskustoimisto@vamlas.fi