torstai, 04. marraskuunta, 2021 klo 09:00

Verkkotapaamiset:
4.11 klo. 13.16.00
23.11 klo. 9-12.00
2.12 klo. 13-16.00
15.12 klo. 9-12.00

Paikka: Teams tai Zoom verkkokoulutus

Melba – työkyvyn arviointimenetelmän avulla arvioidaan ja verrataan työelämän yleisiä vaativuustekijöitä suhteessa henkilön taitoihin. Vaativuus- ja taitotekijät ovat esimerkiksi: oppiminen, muistaminen, vuorovaikutustaidot, omatoimisuus, tarmokkuus, taito arvioida itseä, ryhmätyöskentely jne. Vertailun avulla tunnistetaan työnhakijan taidot ja työtehtävän yhteensopivuus; millä alueella työn vaativuus ja työntekijän valmiudet vastaavat toisiaan, millä alueella työ on liian kuormittavaa vai ovatko henkilön taidot yli työn vaativuuden.

Menetelmän hyödyt ja käyttömahdollisuudet:

Melba soveltuu ammatillisen kuntoutuksen työvälineeksi, työn kuormittavuuden arviointiin kuin työkykyongelmia ratkottaessa. Melbaa hyödynnetään esimerkiksi työhön valmennuksessa henkilön arviointiin ja työllistymisen tukemiseen. Menetelmää voi käyttää myös rekrytoinneissa ja työhön paluun ja jaksamisen järjestelyissä.

Ilmarisen työkykyriskien ennakoinnista ja tutkimuksesta vastaavan johtajan.LT, dos. Kari-Pekka Martimon blogikirjoitus https://vamlas.fi/6346-2/

Koulutuksen kohderyhmä:

Melba soveltuu kaikille arvioinnista kiinnostuneille ammattilaisille. Voit työskennellä esimerkiksi työllistymis- ja koulutuspalveluissa, valmennuksessa, ammatillisen kuntoutuksen puolella, työterveyshuollossa tai työturvallisuuden -ja henkilöstöhallinnon parissa. Osatyökyisyys koskettaa nykyään jokaista toimialaa ja ammattiryhmää.

Koulutus koostuu:

Neljästä videotapaamisesta, johdantoluennosta ja ohjauksesta ennakkotehtävään verkossa, sekä etäharjoittelutehtävistä ja lopputyöstä. Lopputyössä arvioidaan valitsemaasi työnvaativuutta ja henkilön taitoja, sekä laaditaan niistä vertailuraportti.

Hyväksytyn suorituksen jälkeen saat todistuksen ja sinulle myönnetään Melba-välineen käyttäjälisenssi. Koulutuksen laajuus on 5 op.

Hinta 850 €/hlö (ei alv-velv. AVL 4 §) sisältää koulutusmateriaalit.

Ilmoittaudu koulutukseen 25.10. mennessä.

Lisätietoja: Pauli Leinonen, pauli.leinonen@vamlas.fi Puh. 044 734 5845

Vamlasin kaikki koulutukset: https://vamlas.fi/tapahtumat/

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden
alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden
hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko
koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa
toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Jaa tämä: