Aihe: Blogi, Työelämä

Vamlas tuo yrityksiä ja kesätöitä hakevia nuoria yhteen 101 kesäduunia -kampanjassa.

”Uusikaupunki kuuluu kaikille!” Näihin sanoihin päätimme erään videoneuvottelun Valmet Automotiven henkilöstöjohdon kanssa. Siteeraus noudattaa vahvasti erityisryhmien työmarkkinaoikeutta ajavien tahojen ”työ kuuluu kaikille” -viestiä. Viesti edellyttää, että julkisen vallan tulisi toimenpiteillään ja linjauksillaan edistää työllisyyttä ja turvata jokaiselle oikeus työhön. Lukuisat järjestöt, viranomaiset ja oppilaitokset tekevät omaa uutteraa työtään yhdenvertaisemman rekrytoinnin ja työelämäosallisuuden saavuttamiseksi. Mutta muuttuuko maailma? Onko työelämän rattaissa aikaa siihen pieneen hetkeen, jota monimuotoiseen työkulttuuriin tutustuminen vaatisi? Valmet Automotive on esimerkki siitä, että tällaista harkittua ja vakaata tahtoa löytyy.

Vamlasin yksi perustehtävä on edistää vammaisten nuorten yhdenvertaista työelämäosallisuutta. Osa tätä jatkuvaa vaikuttamistyötä on loppuvuodesta 2017 käynnistynyt 101 kesäduunia -kampanja. Kampanjamme toimii yhteistyössä Vastuullisen kesäduunin kanssa, jossa mukana olevat työnantajat tarjoavat tänäkin kesänä työtä tuhansille nuorille.  Vamlasin oheiskampanjan tarkoitus on kiinnittää työnantajien huomio vammaisten nuorten työllistämisen mahdollisuuksiin. Konkreettinen tavoite on, että valtakunnallisesti 101 vammaista nuorta löytää tänä kesänä kesätyöpaikan.

Keitä nämä 101 nuorta ovat ja mistä heidät tavoitamme? Riippumatta vamman luonteesta puhumme joukosta nuoria, joilla on halua ja vastuullisuutta kehittää työelämätaitojaan ja ammatillista osaamistaan.  Sen sijaan että keskityttäisiin esteiden löytämiseen ja nimeämiseen, voisi kaikille jäädä käteen enemmän kun keskitytään miettimään, miten asiat mahdollistuvat. Usein tämä on vain asennekysymys, jolla on hyvän ja yhdenvertaisen työelämäkokemuksen saavuttamisen kannalta oleellinen merkitys. Avoimia työmarkkinoita tulisi yhä näkyvämmin varustaa avoimuuden silmälasein. Avoimuus mahdollistaa kaikenlaisen osaamisen tunnistamisen ja työn muotoilun keinot monimuotoisen rekrytoinnin toteuttamiseksi.

Konkreettiset teot tuottavat yritykselle enemmän kuin yksikään mainoskampanja

Valmet Automotiven kiinnostus erityisryhmiin kuuluvien nuorten työllistämiseen on yrityksen yhteiskuntavastuun tunnistavaa avointa uuden ajan organisaatiokulttuuria. Se on ylpeästi monimuotoista. Se tunnistaa kilpailuedun, jota monenlaisen osaamisen ja voimavarojen yhdistäminen tuottaa. Se on uhoamatta ja puolustelematta parempi toimintapa, jonka imuvoimaa ei mainoskampanjoin voida tavoittaa. Valmet Automotive lähti mukaan 101 kesäduunia -kampanjaan, koska heillä oli halu hyödyntää monimuotoisuutta ja Vamlasin yhteydenotto tarjosi heille hyvän mahdollisuuden täydentää rekrytointiosaamistaan.

Tänä kesänä Valmet Automotive on luvannut tarjota kesätyöpaikan neljälle erityisryhmään kuuluvalle nuorelle. Vamlas on 101 kesäduunia -kampanjan myötä mukana tuomassa nuorten osaamista tarjolla oleviin tehtäviin. Tavoitteena on luoda toimiva jatkumo eritysnuoria ohjaavien ja valmentavien tahojen, mm. Ammattiopisto Spesian kanssa nuorten työllistämiseksi. 101 kesäduunia -kampanjan yhteistyöyritysten tavoin Valmet Automotive haastaa myös muita yrityksiä mukaan tarjoamaan kesätyötä vammaisille ja erityisryhmien nuorille. Vamlas auttaa monimuotoisuuden tärkeäksi kokevia yrityksiä löytämään oma tapansa työllistää ja tekee yhteistyötä useiden erityisammattioppilaitosten kanssa.

On hyvin tavallista, että erityisryhmien nuorten työllistäminen koetaan yrityksissä vieraaksi tai vaikeaksi. Yhtä aikaa on koko joukko tahoja, joilla olisi avaimet käteen -paketteja tarjolla. Yhdenvertaisuuden lisäämisen perusmatematiikkaa onkin, että näitä tahoja saadaan kohtaamaan eli onnistutaan tuomaan saman yhtälön muuttujiksi.

Kuva Caius Treutahardtista, valkoinen paita, musta takki, tummat hiukset, katsoo kameraan

Caius Treuthardt
Työhönvalmentaja
Vahti-hanke

Vihreä pyöreä logo, jossa teksti 101 kesäduunia, Vamlas.fiVamlasin 101 kesäduunia -kampanja haastaa työnantajat tarjoamaan kesätyöpaikkoja vammaisille nuorille, tavoitteena on löytää 101 kesätyöpaikkaa kesäksi 2018. Kampanja rohkaisee työnantajia palkkaamaan ennakkoluulottomasti, jotta kaikilla nuorilla olisi tilaisuus näyttää oma osaamisensa.

 


Vamlasin blogiperiaatteet

Blogi on kirjoittajan persoonallinen näkemys kirjoituksen teemasta ja siinä voi kertoa omakohtaisista kokemuksista ja haastaa lukijat pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta. Blogeissa esitetyt mielipiteet eivät edusta Vamlasin kantaa eikä Vamlas vastaa niissä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Jos haluat kirjoittaa Vamlasin blogiin, ota yhteyttä sari.pohjola(at)vamlas.fi

Jaa tämä: