Aihe: Yleiset

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö ja Kuntoutussäätiö ovat avanneet kaksi kyselyä, jossa selvitetään kokemuksia Kelan kuntoutukseen hakemisesta.

Kyselyt on tarkoitettu yli 16-vuotiaille henkilöille, jotka ovat hakeneet Kelan kuntoutusta itselleen tai läheiselleen viimeisen viiden vuoden aikana. Kyselyihin vastataan nimettömästi. Kyselyt ovat avoinna 1.6.–31.8.2022. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 30 minuuttia.

Kyselyt ovat osa Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumisessa -tutkimushanketta. Tutkimushankkeessa tarkastellaan kuntoutukseen pääsyä edesauttavia ja vaikeuttavia tekijöitä. Kyselyiden lisäksi hankkeessa haastatellaan kuntoutuksen ammattilaisia ja kuntoutusta hakeneita ihmisiä. Tutkimuksen toteuttajia ovat Vamlas ja Kuntoutussäätiö. Tutkimushankkeen kesto on 2022–2023, ja sitä rahoittaa Kela. Tutkimustulosten avulla voidaan helpottaa kuntoutukseen hakeutumista.

Osallistumiskutsua saa jakaa eteenpäin.

Lisätietoa tutkimuksesta ja linkki kyselyyn:

Kysely kuntoutukseen hakeneille https://link.webropol.com/s/kuha-kysely-kuntoutujille

Kysely kuntoutukseen hakeneiden läheisille https://link.webropol.com/s/kuha-kysely-laheisille

Lisätietoja

Hankkeen vastuututkija, VTT, erikoistutkija Sirkku Varjonen, Kuntoutussäätiö
sirkku.varjonen@kuntoutussaatio.fi, 044 781 3141

Tutkimushankkeen verkkosivut

Jaa tämä: