Aihe: Blogi, Nuoret

Kun päätöksentekijäjoukko on monimuotoinen, se osaa ottaa huomioon myös monenlaiset, erilaisista taustoista tulevat ihmiset. Näin toteaa Vamlasin vaikuttajanuori Selinä Nera. Hän kannustaa nuoria lähtemään mukaan politiikkaan: vaikuttaminen kuuluu kaikille.

En ole ikinä nähnyt sairauttani ja sen aiheuttamaa liikuntarajoitetta minua määrittävänä, tekemisiini merkittävästi vaikuttavana, asiana. Aloittaessani koulun jouduin kuitenkin huomaamaan, että kaikki eivät ajatelleet samoin: ennakkoluulot ja totutut käytännöt rajoittivat mahdollisuuksiani osallistua yhdenvertaisesti erilaisissa tilanteissa.

Mitä enemmän aloin ottaa itse vastuuta omista asioistani, kuten harrastuksista ja liikkumisesta, sitä enemmän jouduin kohtaamaan pettymyksiä. Mahdollisuuteni osallistua erilaisiin aktiviteetteihin tasavertaisena lapsena oli paljon pienempi kuin monilla muilla. Tämä hämmensi minua – eihän vammaisuuden pitänyt olla mikään este osallistumiselle?

Opettajalla merkittävä rooli

Tunsin toisinaan niin koulussa kuin muissakin arjen tilanteissa, että näitä eriarvoisuuden kokemuksia ei otettu tosissaan, koska olin lapsi. Se tuntui pahalta ja sai minut toisinaan epäilemään itseäni. Olivatko kokemani tilanteet oikeasti eriarvoistavia, jos muut eivät samoja asioita ongelmina nähneet?

Kun sitten tapasin muita vammaisia lapsia ja nuoria, ymmärsin ongelmien olevan todellisia. Eriarvoistavat rakenteet olivat ja ovat monissa organisaatioissa niin syvällä, että vain epäreilua kohtelua kokeneet ihmiset tunnistavat ne.

En pystynyt hyväksymään, että vamma tai pitkäaikaissairaus määrittää ihmisen elämän ja tulevaisuuden mahdollisuudet, joten aloin kirjoittaa mielipidekirjoituksia äidinkielen tunneilla. Opettajani huomasi haluni vaikuttaa ja kertoi, että Turkuun ollaan perustamassa nuorisovaltuustoa. Innostuin heti!

Tekemällä oppii ja oivaltaa

Nuorisovaltuutettuna sain tutustua erilaisiin ihmisiin ja oppia paljon vaikuttamisesta. Huomasin, että läsnäoloni sai monet kiinnostumaan saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Oli palkitsevaa laatia aloitteita esimerkiksi esteettömistä nuorisotiloista ja olla mukana järjestämässä erilaisia saavutettavia tapahtumia. Saatoin siis oikeasti vaikuttaa.

Olin nuorisovaltuutettuna kuusi vuotta, ja loppuaikoina pääsin edustamaan nuvaa myös sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Oli kiinnostavaa nähdä, miten päätöksiä kaupungissa oikeasti tehdään – ja miten tehdyt päätökset näkyvät oikeassa arjessa. Juuri tämä sai minut ymmärtämään, miten tärkeää kaikissa päätöksissä on ottaa huomioon eri lähtökohdista tulevat ihmiset.

Esitin lautakunnassa toisinaan myös kysymyksiä. Oli todella palkitsevaa huomata, että minut otettiin tosissaan, ja saada viranhaltijoilta myös vastauksia. Kun halusin päästä vaikuttamaan erityisesti vammaisten nuorten asioihin, liityin Lihastautiliiton nuorisotoimikuntaan. Tämä kokemus auttoi minua ymmärtämään paremmin myös järjestöjen toimintaa.

Vaikuttamistyö jatkuu

Täyttäessäni kahdeksantoista olin liian vanha nuorisovaltuustoon. Kuten arvata saattaa, yhteiskunnan eriarvoistavat rakenteet eivät olleet vielä ratkenneet. Kaikilla ei ollut edelleenkään yhdenvertaisia mahdollisuuksia valita asumisen tai liikkumisen muotoja, eivätkä koulut ole vieläkään paikkoja, joista jokainen saa riittävästi tarvitsemaansa apua.

Eräs nuorisovaltuustoaikainen kaverini kysyi, olisinko kiinnostunut kuntavaaliehdokkuudesta. Olin miettinyt asiaa jo aiemmin ja tullut siihen tulokseen, että monimuotoinen kunta tarvitsee myös monimuotoisen kunnanvaltuuston.

Eriarvoistavat rakenteet eivät katoa, jos niistä ei tiedetä eikä niiden poistamisen eteen haluta tehdä aktiivisesti töitä. Erilaiset ihmiset tulee ottaa huomioon jokaisessa päätöksessä, ja siksi koen, että jokainen politiikan osa-alue on myös vammaispolitiikkaa. Päätin siis lähteä ehdokkaaksi, koska en voi katsoa vierestä, miten ihmiset asetetaan ominaisuuksiensa takia eriarvoiseen asemaan.

Selinä Nera

Selinä Nera on 20-vuotias turkulainen vaikuttaja, bloggaaja (potkulaudallapariisiin.com) ja Vihreiden kuntavaaliehdokas. Hän opiskelee hallintotieteitä yliopistossa ja nauttii vapaa-ajallaan laulamisesta, lukemisesta, uimisesta ja kirjoittamisesta.

Lue lisää:
Standardien sanelema lapsi | Vamlas

Ota haltuun nuorten kokoamat teesit kuntavaaleissa 2021:
Kampanjamateriaali käyttöösi: nuorten omat teemat esiin! | Vamlas


Blogi on kirjoittajan persoonallinen näkemys kirjoituksen teemasta. Se voi kertoa omakohtaisista kokemuksista ja haastaa lukijat pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta. Blogeissa esitetyt mielipiteet eivät edusta Vamlasin kantaa, eikä Vamlas vastaa niissä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Jaa tämä: