Aihe: Blogi, Työelämä

Vammaisten ihmisten työllisyystilanne on Suomessa häpeällisen heikko: heitä on työelämässä huomattavasti vähemmän kuin muualla, kansanedustaja ja eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän pj Johanna Karimäki toteaa.

Keski-Euroopassa kehitysvammaisia työntekijöitä näkee muun muassa kahviloissa; Suomessa tämä on hyvin harvinaista. Meillä kehitysvammaiset ihmiset tekevät työtä tyypillisesti päivätoiminnassa ilman palkkaa ja työhön liittyviä sosiaalietuuksia, kuten eläkekertymää.

Periaatteessa päivätoiminnan tarjoama mielekäs tekeminen ja mahdollisuus muiden tapaamiseen on osallistujille jo sinällään merkityksellistä. Ei kuitenkaan ole oikein, ettei työstä makseta palkkaa edes silloin, kun se tuottaa hyödyllistä tulosta. Päivätoiminnan kehittäminen on siten tulevalla eduskuntakaudella tärkeää.

Hyviäkin esimerkkejä vammaisten ihmisten työllisyyden parantamiseksi löytyy. Yksi näistä on Vantaan kaupungin toimintamalli, josta muu Suomi voisi ottaa oppia. Vammaisille ja osatyökykyisille osaajille on räätälöity sopivia työtehtäviä kaupungilla, ja myös yritysten kanssa on tehty hyvää yhteistyötä nuorten työllistämiseksi.

Toinen esimerkki löytyy eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä Vamytista: otimme kehitysvammaisia nuoria TET-harjoitteluun eduskuntaan. Työelämään tutustumisjaksolle saimme asiantuntevia neuvoja Kehitysvammaliitolta. Tästä viikosta jäi erittäin lämpimät muistot. Omien TET-harjoittelijoiden kanssa ideoimme hallitukselle kirjallisen kysymyksen vammaisten ihmisten koulutuksesta. Yhdenvertainen mahdollisuus kouluttautumiseen on toinen tärkeä tehtävä seuraavalla eduskuntakaudella.

Ison asennemuutoksen paikka

Osatyökykyisten työllisyyttä edistäisi merkittävästi mahdollisuus työn ja sosiaaliturvan yhdistämiseen. Työnteon pitäisi olla mahdollista myös työkyvyttömyyseläkkeen saajille esimerkiksi eläkettä ja palkkaa lineaarisesti yhdistämällä. Toisaalta moni vammainen ihminen on sataprosenttisen työkykyinen, joten työllistymisen esteet ovat korviemme välissä.

Työantajat tuntevat huonosti valtiolta saatavaa tukea, jonka avulla työolot voidaan mukauttaa esteettömiksi. Osallistuin muutama vuosi sitten vapaaehtoisena Invalidiliiton ”Palkkaa taitoa” -projektiin. Soitimme läpi yrityksiä ja kerroimme osaavista nuorista, joissa oli muun muassa taitava ohjelmoija sekä pyörätuolissa istuva graafikko. Monelle vammaiselle nuorelle kynnys löytää ensimmäinen työpaikka on todella suuri. Siksi kannustan kuntia ja valtiota tarjoamaan vammaisille nuorille esimerkiksi kesätöitä.

YK:n vammaisten oikeuksien sopimus astui voimaan kesäkuussa 2016. Sen mukaan inhimillinen hyvä elämä kuuluu jokaiselle. Toimivat arjen palvelut, esteetön ympäristö, esteetön joukkoliikenne, kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, mahdollisuus kouluttautua ja harrastaa. Kaikki nämä YK:n sopimuksen turvaamat perusoikeudet edistävät mahdollisuutta myös työntekoon – mutta toteutuvat vielä tänään liian vaillinaisesti. Työtä paremman ja yhdenvertaisemman maailman puolesta siis riittää.

Johanna Karimäki, kansanedustaja (vihr), eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän (Vamyt) pj

____________________________________________________________________________________________________

Blogi on kirjoittajan persoonallinen näkemys kirjoituksen teemasta. Se voi kertoa omakohtaisista kokemuksista ja haastaa lukijat pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta. Blogeissa esitetyt mielipiteet eivät edusta Vamlasin kantaa, eikä Vamlas vastaa niissä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Jaa tämä: