Aihe: Lapset ja perheet, Nuoret

Kutsumme perusopetuksessa olevien vammaisten lasten huoltajia osallistumaan kyselyyn kouluasioista.
Kyselyssä pääset kertomaan ajatuksesi ja kokemuksesi vammaisen lapsen koulunkäynnin ja kouluarjen
sujumisesta sekä oppimisen tuen toteutumisesta. Juuri sinun mielipiteesi on tärkeä, jotta saamme
mahdollisimman monipuolisesti tietoa perheiden kokemuksista vammaisen lapsen koulunkäyntiin liittyen.

Kyselyn toteuttaa Vammaisfoorumi ry yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa. Vammaisfoorumi on
noin 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Kyselyn tuloksia hyödynnetään
Vammaisfoorumin rinnakkaisraportissa YK:lle, jossa arvioidaan, miten vammaisyleissopimus on
toteutunut Suomessa. Kyselyn tuloksia käytetään myös Vammaisfoorumin ja sen jäsenjärjestöjen
vaikuttamistoiminnassa.

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset
raportoidaan siten, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Avoimista vastauksista voidaan käyttää
sitaatteja raportissa ja muissa julkaisuissa. Jos perheessänne on useampi vammainen lapsi, voit
halutessasi täyttää kyselyn erikseen jokaisen lapsen osalta.

Kysely on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.
Vastaathan viimeistään maanantaihin 21.12.2020 mennessä.
Kyselyyn pääset tästä: https://link.webropolsurveys.com/s/koulukysely

Lämmin kiitos osallistumisestasi!

Lisätietoja kyselystä ja mahdolliset kysymykset:
Jonna Marttinen, Lihastautiliitto
jonna.marttinen@lihastautiliitto.fi
Sari Valjakka, Autismiliitto
sari.valjakka@autismiliitto.fi
Annika Tyynysniemi, Näkövammaisten liitto
annika.tyynysniemi@nkl.fi

Jaa tämä: