Aihe: Yleiset

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö ottaa kantaa valmisteilla oleviin vammaispalvelulakiin ja kasvupalvelulakiin. 

Uudistuksessa on syytä muuttaa nykyistä käytäntöä, jossa palvelut perustuvat henkilön diagnoosiin tai sosiaaliturvaetuuden myötä määritettyyn statukseen. Etuusjärjestelmän statuksen varaan rakennettu järjestelmä ei mahdollista pääsyä tarpeen mukaisiin palveluihin eikä joustavia siirtymiä palvelusta toiseen. Tulevaisuudessa heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluiden tulisi perustua yksilön tarpeeseen ja heikentyneisiin mahdollisuuksiin työllistyä ilman erityistä tukea.

Säätiö haluaa myös ehdottaa uutta etuutta nuorille vammaisille henkilöille tukemaan heidän itsenäistymistään ja työllistymistään. Uusi nuoren kuntoutusrahaetuus vapauttaisi vammaiset nuoret marginaalista ja tarjoaisi heille mahdollisuuden keskittää voimavaransa opintoihin ja työelämään.

Säätiö haluaa myös kiinnittää huomion jo kehitettyihin hyviin käytäntöihin, jotka tulisi juurruttaa uudistuksessa. Lisäksi sosiaalisen työllistymisen toimialan toimijoita tulee uudistaa, jotta niiden palvelut tarjoaisivat moderneja, esteettömiä ja innovatiivisia ratkaisuja työllisyyden edistämiseen ja osallisuuden lisäämiseen.

Kannanotto-31.10.2017-_-shl-tyollistymista-ja-osallisuutta-edistava-toiminta

Jaa tämä: