Aihe: Yleiset

Lausunnossa nostetaan esiin havaintojamme liittyen hallituksen esitysluonnokseen laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Nostimme edellisessä lausunnossamme huolemme esille koskien palveluintegraatiota ja ilahduimme, että päivitetyssä lakiluonnoksessa palveluintegraatio on otettu huomioon paremmin muun muassa velvoittamalla maakuntaa tekemään yhteistyötä palveluntuottajien kanssa. Toivomme, että palveluintegraatioon tullaan kiinnittämään erityistä huomiota myös sosiaali- ja terveyspalveluja laajemmin muun muassa kuntoutuksen ja opiskelujen järjestämisessä.

Haluamme edelleen kiinnittää huomiota seuraaviin lakiluonnoksen kohtiin, jotka ovat erityisen merkittäviä vammaisen lapsen ja nuoren oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi:

1. Henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin suhde
2. Tuettu päätöksenteko
3. Oikeusturva

Vamlasin lausunto valinnanvapauslakiin 14.12.2017

Jaa tämä: