Aihe: Ihmisoikeudet, Lapset ja perheet, Nuoret

Vamlas, Lastensuojelun keskusliitto, Pelastakaa lapset ry ja Mannerheimin lastensuojeluliitto laativat yhdessä kommentin yleislausuntoluonnokseen lasten digitaalisista oikeuksista YK:n lapsen oikeuksien komitealle.

Tällä viikolla vietetään Lapsen oikeuksien viikkoa. Teemana on tänä vuonna lapsen oikeus tulevaisuuteen ja Vamlas on mukana muiden lapsen oikeuksia puolustavien järjestöjen kanssa muistuttamassa, että myöskin vammaisten ja muiden erityistukea tarvitsevien lasten ja nuorten on päästävä myös tulevaisuudessa osallistumaan yhdenvertaisesti maailmaan, jossa toimintaympäristöt koulu- ja opiskeluelämää sekä lukuisia vapaa-ajanviettotapoja myöten muuttuvat pikkuhiljaa digitaalisiksi.

Poimimme muutamia otteita järjestöjen kommentista YK:n yleislausuntoluonnokseen. Linkki alkuperäiseen englanninkieliseen kommenttiin löytyy jutun lopusta.

Yleisiä havaintoja: Digitalisaatio ja COVID-19

Digitalisaatio on nyky-yhteiskunnassa erottamaton osa lasten ja aikuisten jokapäiväistä elämää, mitä koronapandemia on entisestään korostanut. Ympäri Suomea lapset siirtyivät etäopetukseen hyvin lyhyellä varoitusajalla ja joutuivat opiskelemaan pitkän aikaa kotoa käsin. Myös sosiaalinen kanssakäyminen internetin ja sosiaalisen median eri alustoilla lisääntyi valtavasti lasten keskuudessa.

Covid-19 on paljastanut useita haasteita lasten oikeuksien toteutumisessa digitaalisessa toimintaympäristössä. Lapsilla ei ole ollut yhdenvertaisia mahdollisuuksia virtuaaliseen opiskeluun, sillä teknologian ja internetyhteyden saatavuus ei ole kaikille samanlainen. Lisäksi henkilökohtaisten avustajien ja muun hoitohenkilökunnan mahdollisuudet tuen tarjoamisessa etäopiskeluun ovat olleet hyvin vaihtelevia ja rajallisia eivätkä erityisopetuksen tarpeessa olevat lapset eivät monesti ole saaneet tarvitsemaansa tukea.

Haasteet digitaalisen oppimisen toteuttamisessa ovat johtaneet eriarvoistumiseen, mikä tulee todennäköisesti hidastamaan pandemiasta toipumista pitkäaikaisesti.

Vammaiset lapset huomioitu hyvin yleislausunnon luonnoksessa

Kiitämme yleislausunnon luonnosta siitä, että siinä on huomioitu vammaiset lapset useilta tärkeiltä eri näkökannoilta. Erityisesti haluamme korostaa sitä, kuinka digitaalinen toimintaympäristö avaa uusia mahdollisuuksia vammaisille lapsille osallistua sosiaalisten suhteiden ylläpitoon ikätovereidensa kanssa, sekä saada tietoa ja osallistua julkiseen päätöksentekoon.

Huomautamme, että vammaisten lasten oikeus kommunikaatioon ja osallisuuteen ei koske vain vammaisia lapsia, vaan myös vammattomia. Kuitenkin vammaiset lapset kohtaavat useammin ja vakavampia oikeuksiinsa kohdistuvia loukkauksia kuin vammattomat lapset. Siksi on tärkeää keskittyä erityisesti kaikenlaisen vammaisten lasten kohtaaman väkivallan ja rikkomusten torjumiseen digitaalisessa toimintaympäristössä.

Vammaisten lasten osallisuutta omaan elämäänsä liittyvissä kehityskuluissa koskeva CRPD-paradigma kuvastuu hyvin yleislausuntoluonnoksessa. Nämä kehityskulut sisältävät muun muassa nyt digitaalisen toimintaympäristön kehittymisen. Arvostamme lausuntoluonnoksen avaraa käsitystä esteettömyydestä ja rohkaisemme välineiden ja mittareiden kehittämistä esteettömyyden toteutumiseksi ja sen valvomiseksi.

Köyhyydellä on huomattava negatiivinen vaikutus vammaisten lasten ja nuorten digitaalisen osallisuuteen. Allekirjoitamme yleislausuntoluonnoksen tavan käsitellä tätä ongelmaa, samoin kuin vaatimuksen, että valtiot varmistavat vammaisten lasten osallisuuden kaikin mahdollisin keinoin.

 

Alkuperäinen kommentti englanniksi:

https://pelastakaalapset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/main/2020/11/16115522/finnish-ngo-consortiums-comments-on-the-draft-general-comment-on-childrens-rights-in-relation-to-the-digital-environment.pdf

 

Jaa tämä: