Aihe: Työelämä, Yleiset

Miten tämänhetkiset rekrytointitavat tavoittavat osaajajoukon monimuotoisuuden? Jääkö osa hakijoiden osaamisesta piiloon? Tyssääkö joidenkin työnhaku järjestelmän esteellisyyteen? Vastatakseen näihin Vamlas kehittää esteetöntä rekrytointiprosessia yhdessä alan suurimpien toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on mallintaa rekrytointiprosessi, joka on esteetön ja saavutettava mahdollisimman monille eli noudattaa Design for All -periaatetta. Näin saadaan eri hakijaryhmät ja heidän osaamisensa paremmin ja tehokkaammin tavoitettua. Tämä vastaa sekä työnhakijoiden tarpeita että yritysten työvoiman saatavuuden ja liiketoiminnan tavoitteita.

Rekrytointiprosessia luodaan ja kehitetään palvelumuotoilun keinoin. Lähdemme liikkeelle asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeiden syvällisestä ja empaattisesta ymmärtämisestä. Pyrimme löytämään aiemmin piilossa olleita ongelmia ja etsimään niihin luovia ratkaisuja, joita kehitetään edelleen kokeilujen avulla. Keskiössä on asiakaskokemus. Tavoitteena on luoda rekrytointipalveluun prosessi, joka on käytettävä, johdonmukainen, haluttava ja tuloksellinen.

Kehittämiseen osallistuu kokemusasiantuntijoiden lisäksi työpaikkailmoittelun, digitaalisten työnhakupalveluiden, rekrytoinnin, monimuotoisuusjohtamisen, käytettävyyden ja saavutettavuuden asiantuntijoita.

Mukana kehittämistyössä ovat mm.

  • Helsingin kaupunki
  • Oikotie Työpaikat
  • Barona
  • T-Media (Vastuullinen kesäduunikampanja)
  • Lumentia Henkilöstöpalvelut
  • Uudenmaan TE-toimisto
  • Aulikki Sippola, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija
  • ADHD-liitto
  • Autismisäätiö
  • Vates-säätiö

Tähän mennessä olemme haastatelleet erilaisia työnhakijoita ja keränneet heiltä palautetta työnhakukokemuksista ja niihin liittyvistä esteistä. Olemme tutustuneet myös työpaikkailmoitteluun ja myöhemmin perehdytään tarkemmin yritysten rekrytointiprosesseihin. Kerätty tieto luo pohjan kehitystyölle, jota tehdään mm. yhteisissä työpajoissa.

Esteettömän rekrytointiprosessin kuvaus valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Vamlasissa kehittämistyöstä vastaa Veikkauksen tukema Vahti-hanke.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Pauli Leinonen
Puh. 044 7345 845
pauli.leinonen(at)vamlas.fi

 

Jaa tämä: