valpas

Valpas

Miten lapsiperheiden arkea tukevat matalan kynnyksen palvelut saataisiin myös vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden ulottuville? Valpas-hanke kehittää saavutettavampaa toimintaympäristöä hankkeen piiriin kuuluvissa Perheentaloissa.

Perheentaloista kaikkien perheiden talo

Järjestöjen perustamat Iisalmen, Joensuun ja Kuopion Perheentalot tarjoavat lapsiperheille arkea tukevia matalan kynnyksen palveluita. Kaikki lapsiperheet eivät kuitenkaan ole vielä löytäneet paikkaansa talojen toiminnassa. Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheet jäävät usein Perheentalon kaltaisen ennaltaehkäisevän toiminnan ulkopuolelle. Tämän vuoksi korjaavien palvelujen tarve kasvaa. Ongelma koskee niin suomalaisia kuin maahanmuuttajataustaisia vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheitä. Valpas-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa erityislapsiperheiden osallistuminen Perheentalojen toimintaan.

  • Hanke toteutetaan: 2016 – 2018
  • Rahoittaja: Veikkaus

Tuettu Veikkauksen tuotoilla -logon kuva

Hankekuvaus

Verkostotyöstä voimaa

  • Vamlas tukee yhdessä Vammaisperheiden monitoimikeskus Jaatinen ry:n kanssa Perheentalojen kehittämistyötä.
  • Kuopion Perheentalossa toimimme yhdessä Savon vammaisasuntosäätiön Lastu-projektin kanssa.
  • Teemme yhteistyötä myös paikallisten vammaisjärjestöjen, vammais- ja maahanmuuttajapalveluiden ja vanhempien omien yhdistysten kanssa.
  • Perheentalon ympärille kehittyvä verkosto edistää samalla toimijoiden välistä tiedonkulkua.

Kokemukset perhekeskusten käyttöön

  • Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LaPe) esittää, että kuntiin ja maakuntiin perustetaan peruspalvelut kokoavia perhekeskuksia. Valpas-hanke haluaa tuoda Perheentalo-yhteistyön kokemukset perhekeskusten käyttöön, jotta vammaisten ja erityislasten perheet huomioitaisiin jo keskusten suunnitteluvaiheessa.

Kohtaaminen ja saavutettavuus keskiössä

  • Perheentalojen henkilöstölle, vapaaehtoisille ja verkostoille tarjotaan koulutusta, ohjausta ja neuvontaa erityislapsiperheiden kohtaamiseen, toiminnasta tiedottamiseen, monikulttuurisuuteen ja kulttuurisensitiivisyyteen. Koulutuksissa ja työpajoissa Perheentalojen henkilökunnalla ja vapaaehtoisilla on tilaisuus tarkastella omia asenteitaan ja työmenetelmiään.
  • Perheentalon tilojen ja välineistön toimivuuteen ja esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota, ja henkilökuntaa ja vapaaehtoisia tuetaan kehittämään uusia toimintatapoja ja -muotoja, jotka mahdollistavat myös erityislapsiperheiden osallisuuden.
  • Hankkeen aikana selvitetään kyselyjen ja haastattelujen avulla erityislapsiperheiden toiveita ja tarpeita.

Tapahtumia

Yhteystiedot

Hankekoordinaattori
Tarja Keltto
+358 44 7310 749
tarja.keltto(at)vamlas.fi

Some

Seuraa Valpas-hanketta sosiaalisessa mediassa.

[ff id=”4″]