Aihe: Nuoret, Työelämä

Peppi Santaniemi tuo Vamlasin viestintään entistä voimallisemmin vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja neurokirjon nuorten äänen.

Olen Peppi, 26-vuotias kielten, kulttuurin ja kirjoittamisen moniosaaja ja filosofian maisteri. Pääaineeni oli englantilainen filologia ja sivuaineitani sukupuolentutkimus sekä yleinen kirjallisuustiede.

Aloitin elokuussa Vamlasin osa-aikaisena viestintäsuunnittelijana. Tätä ennen työskentelin Helsingin yliopiston kielten laitoksella, jossa sain tehdä monipuolisia projektiluontoisia tutkimustehtäviä kansainvälisen verkoston kanssa sekä osallistua useiden konferenssien järjestämiseen. Yliopiston tutkimustyön lisäksi olen työskennellyt vapaaehtoisena Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksella myymälä- ja kaupunkifestarihommissa.

Syksystä 2018 olen ollut mukana myös Vamlasin Nuoret vaikuttajat -kokemusasiantuntijaryhmässä. Minulla on harvinainen lihassairaus, ja nuorena vammaisena naisena minulla on omakohtainen kokemus vammaisuuden ja yhteiskuntarakenteiden suhteesta. Tämä on taannut minulle teräviä tulokulmia vammaisjärjestön aktivistitoimintaan. Yhteiskunnan epäkohtien ruotiminen on kutakuinkin elämäntapani, ja niinpä on hienoa päästä tekemään konkreettista viestintätyötä minulle tärkeiden asioiden ja niihin liittyvien ratkaisuyritysten parissa.

Vamlas tekee upeaa työtä vammaisten osallisuuden ja oikeuksien toteutumisen eteen. Säätiön yhtenä haasteena on kuitenkin ollut nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen ja saaminen mukaan toimintaan. Nuorten vaikuttajien toiminta käynnistettiin menestyksekkäästi vastaamaan tähän haasteeseen. Toivonkin, että voin tässä uudessa työssä jatkaa omalta osaltani jo hyvin alkanutta vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja neurokirjon nuorten äänen esilletuomista.

Lue lisää Vamlasin Nuorista vaikuttajista:

Vamlasin Nuoret vaikuttajat uskaltavat kysyä ja haastaa
Nuoret vaikuttajat: Kansainvälistymiseen liittyvät haasteet
Nuoret vaikuttajat: Sukupuolikysymyksiin liittyvät haasteet
Nuoret vaikuttajat: Koulumaailman epäkohtiin puuttuminen
Nuoret vaikuttajat: Työllistymiseen liittyvät haasteet

Jaa tämä: