Aihe: Lapset ja perheet, Opiskelija-asunnot, Työelämä, Yleiset

Elina Mäkikunnaksen tehtävänä on parantaa vammaisten lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. 

Olen Vamlasin uusi vaikuttamistyön suunnittelija. Koulutukseltani olen filosofian maisteri ja minulla on ruotsin-, ranskan- ja luokanopettajan pätevyys. Työskenteleminen lasten ja nuorten parissa onkin minulle tuttua ja uskon, että kasvatustieteellinen koulutukseni antaa minulle kiinnostavan näkökulman myös vammaisten lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön. Toisen kiinnostavan lähtökohdan työhöni tuo se, että itselläni on synnynnäinen lihassairaus. Siksi pystyn hyödyntämään työssäni myös omia kokemuksiani sekä valmiita vammaisuuteen liittyviä verkostojani.

Luonteeltani olen hyvin optimistinen, ja esimerkiksi opettajana toimiessani pyrin aina keskittymään lasten ja nuorten vahvuuksiin, muistuttamaan heitä niistä ja kannustamaan heitä niiden avulla eteenpäin. Toisaalta olen myös realisti ja hyvä havainnoimaan ympärilläni olevia ongelmia. Olen kuullut ja nähnyt paljon haasteita, joita eri tavoin vammaiset lapset ja nuoret kohtaavat koulumaailmassa ja myöhemmin pyrkiessään mukaan työelämään.

Oma koulupolkuni on ollut kaikkeen kuulemaani nähden helppo. Mielestäni olisi ehdottoman tärkeää, että jokainen vammainen lapsi ja nuori pääsisi elämään tasapainoista ja monipuolista arkea muiden koululaisten ja opiskelijoiden joukossa joutumatta taistelemaan oikeuksiensa puolesta. Toivon, että työni Vamlasilla auttaa tuomaan esiin sellaisten lasten ja nuorten mielipiteitä, joita yleensä ei kuulla.

Työskentelen Paikka auki -hankkeessa, jossa tehtäväni on vammaisten lasten ja nuorten vaikuttamistoiminnan vahvistaminen. Hanke koostuu kahdesta tärkeästä osa-alueesta. Yhteistyössä Mukana-verkoston kanssa pyrin vahvistamaan vammaisten lasten oman äänen kuuluvuutta heidän arkeensa liittyvissä asioissa. Järjestän lapsille toiminnallisia työpajoja ja haastattelen lasten parissa työskenteleviä henkilöitä. Tämän pohjalta tuotamme materiaalia, jonka avulla lasten näkökulma heidän omaa elämäänsä koskeviin asioihin saadaan entistä paremmin esiin.

Toinen vaikuttamistoiminnan osa-alue, jonka parissa työskentelen, liittyy nuoriin. Tehtäväni on kehittää vammaisten nuorten vaikutusmahdollisuuksia koskien erityisesti koulutukseen ja työelämään liittyviä siirtymiä, jotka ovat ajankohtaisia asioita monen nuoren elämässä. Suunnittelen nuorten kanssa vierailuja eri organisaatioihin. Keräämme vierailuilla tietoa siitä, miten eri tahot näkevät vammaisten lasten ja nuorten työ- ja koulutusmahdollisuudet ja -tilanteet. Nuorten omia näkemyksiä kartoitan muun muassa haastattelemalla heitä yhteistyömme aikana. Kerätyn tiedon pohjalta teen esimerkiksi nostoja sosiaaliseen mediaan parantaakseni aiheen näkyvyyttä yhteiskunnassa.

Elina Mäkikunnas

Jaa tämä: