Aihe: Ihmisoikeudet, Nuoret, Tiedote

Vammaisten nuorten odotukset ja tavoitteet eivät poikkea vammattomien nuorten tavoitteista. He haluavat mahdollisuuden oppia ja opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa sekä päästä opintojen jälkeen työelämään. He toivovat itsenäistymistä ja hyvää asumista, monet haaveilevat muiden nuorten tavoin parisuhteesta ja perheestä. He toivovat, että heidän tuen tarpeensa tunnistetaan ja että heille tarjotaan mahdollisuus osallistua ja olla osallisina omassa elämässään.

Vammaisten henkilöiden osallistumista, osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta edistetään EU:n vammaisstrategialla, joka nojaa YK:n vammaissopimukseen sekä EU:n sosiaalisten oikeuksien pilariin. Viimeisin strategia 2021-2030 painottaa esteettömyyttä ja saavutettavuutta, myös taiteessa, urheilussa ja matkailussa. Lisäksi strategiassa painotetaan koulutukseen ja työelämään pääsyä, mahdollisuutta itsenäiseen asumiseen sekä vapaata liikkuvuutta.

Onks välii? – EU:n vammaisstrategia nuorten arjessa -hankkeen tavoite on tuoda esiin vammaisten nuorten omien keskustelujen kautta, miten EU edistää vammaisten ihmisten oikeuksia. Tavoitteena on saada nuorten oma ääni kuuluviin ja pohtia, miten EU:n vammaisstrategia näkyy tai ei näy heidän arjessaan.

Tämän hankkeen tavoitteena on tehdä EU:n vammaisstrategia, sen tavoitteet ja toiminta näkyväksi vammaisille nuorille. Tarkoitus on innostaa nuoria huomaamaan, että heillä on vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä oikeuksia, joiden toteutumista EU:ssa seurataan. Hankkeen myötä nuoret löytävät ehkä myös keinoja lähteä vaikuttamaan EU:n nuoriso- ja vammaistavoitteisiin sekä osallistumaan erilaisiin toimiin, joita EU nuorille tarjoaa.

Hankkeessa on tarkoitus on tavoittaa erityisesti 16-29-vuotiaita vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä neurovähemmistöön kuuluvia nuoria. Lisäksi tavoitellaan muita vammaisten sekä nuorten kanssa toimivia tahoja, kuten nuorisovaltuustojen jäseniä, nuorisotyön toimijoita sekä oppilaitosten henkilöstöä.

Syksyllä 2023 toteutamme nuorten nostamia aiheita käsittelevän Onks välii? -podcastin, johon kutsumme nuoria itse mukaan keskustelemaan itselleen tärkeistä asioista! Ilmoittaudu halukkaaksi podcast-vieraaksi ottamalla yhteyttä meihin:

Peppi Santaniemi
peppi.santaniemi@vamlas.fi
Whatsapp 0400 447 276
Anu Lönnqvist
anu.lonnqvist@vamlas.fi
Whatsapp 050 339 7191

Vammaisstrategia selkokielellä: EU+vammaisstrategia+selkokieli.pdf (stm.fi)

Jaa tämä: