Aihe: Työelämä, Yleiset

Vamlasin Vahti-hankkeessa kehitetty esteetonrekrytointi.fi palvelee yrityksiä ja muita työnantajia sekä työllistämispalveluiden työntekijöitä. Se tarjoaa tietoa ja vinkkejä esteettömästä rekrytoinnista sekä siitä, miten työtehtäviä voidaan muokata erilaisille työntekijöille.

Sivusto tarjoaa ratkaisuja, työkaluja ja tietoa työnantajille, jotka haluavat kehittää rekrytointikäytäntöjään sekä rakentaa monimuotoisuutta arvostavia ja tukevia työpaikkoja ja -yhteisöjä. Se palvelee myös työhönvalmennustyötä tekeviä sekä muita työllisyyttä edistäviä tahoja ja asiantuntijoita. Uudistuksen yhteydessä Vamlasin aiemmin kehittämä RATKO-työnmuotoilumenetelmä on siirtynyt omalta sivustoltaan esteetonrekrytointi.fi-palvelun SOPIVAT TEHTÄVÄT -nimen alle.

Vammaisten tai muuten toimintarajoitteisten työelämäosallisuus

Hallitus sekä työmarkkina- ja sote-järjestöt ovat sitoutuneet edistämään vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä. Kun tavoitteena on Suomen työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin, kaikkien työkykyisten ja osatyökykyisten osaaminen on saatava hyötykäyttöön.

Vamlas on rakentanut vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä edistäviä verkostoja, selkeitä malleja ja konkreettisia työkaluja jo vuosien ajan yhdessä työnantajien, työyhteisöjen ja nuorten kanssa. Suurimpana palkkaamisen esteenä on usein pidetty työnantajien asennetta. Vahti-hankkeen aikana huomattiin, ettei syy ole niinkään työnantajien asenteessa kuin vammaisten tai muuten toimintarajoitteisten henkilöiden rekrytoimiseen liittyvän tiedon, palveluiden ja konkreettisten työkalujen puutteessa.

Työnantajien kanssa käydyissä keskusteluissa selvisi myös, että vammaisia tai muuten toimintarajoitteisia osaajia ei juurikaan hakeudu töihin tai että työnantajat eivät kohtaa heitä työhaastatteluissa.

Yksi verkkopalvelun tavoitteista on tarjota ratkaisuja työvoiman saatavuuden haasteisiin. Palvelun kautta voi tilata asiantuntijapalveluita, joiden avulla sujuvoitetaan sekä henkilöstöhankintaa että työnhakua. Käytännön tietoa ja työkaluja tarjotaan myös työn uudelleen organisointiin sekä muotoiluun.

Kehittäjänä monipuolinen asiantuntijajoukko

Esteetön rekrytointi -osion kehittämiseen osallistui kokemusasiantuntijoita sekä työpaikkailmoittelun, digitaalisten työnhakupalveluiden, rekrytoinnin, monimuotoisuusjohtamisen, käytettävyyden ja saavutettavuuden asiantuntijoita. Näitä olivat muun muassa muassa Helsingin kaupunki, Oikotie Työpaikat, Barona, T-Media (Vastuullinen kesäduunikampanja), Lumentia Henkilöstöpalvelut, Uudenmaan TE-toimisto, Aulikki Sippola, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, ADHD-liitto, Autismisäätiö ja Vates-säätiö.

Palvelusta löytyy myös animaatio, jossa Vahti-sankari käy läpi saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvät perusasiat. Animaation on tehnyt Sillis eli Vili Välimäki.

Pauli Leinonen

Jaa tämä: