Aihe: Koulutus, Työelämä, Yleiset

Vamlas on uudistanut IMBA-arviointilomaketta ja Melba-käyttökoulutusta selvitystutkimuksista saadun tiedon pohjalta. Menetelmien hyödyntäminen on nyt entistä helpompaa ja sujuvampaa. Tutustu ja ilmoittaudu koulutuksiin!

IMBA ja Melba ovat menetelmiä, joiden avulla määritellään työtehtävän vaativuusprofiili ja yksilön taitoprofiili. Näitä profiileja vertaamalla voidaan tunnistaa työnhakijan ja työtehtävän yhteensopivuus.

Uuden IMBA-arviointilomakkeen tarkoitus on keventää ja nopeuttaa arviointia. Melba-käyttökoulutusta on puolestaan täydennetty verkko-ohjauksella ja Moodle-alustan käytöllä. Uudistuksen tavoitteena on lisätä ja helpottaa välineiden käyttöä sekä taata laadukas työn vaativuuden ja henkilön taitojen yhdistävä arviointi.

IMBA

Normaalin laajan IMBAn rinnalle on tullut ns. suppealomake. Laajassa arviointilomakkeessa pääkohtia on 8 ja yksittäisiä määreitä 143. Uudessa lomakkeessa pääkohtia on 5 ja yksittäisiä määreitä 25. Suppealla IMBA-arvioinnilla saadaan yleensä riittävä tieto työn vaativuudesta ja henkilön fyysisistä taidoista. Tarvittaessa suppean arvioinnin tueksi avataan laajan lomakkeen yksityiskohtaisia määreitä sekä otetaan huomioon ympäristön olosuhteet, työturvallisuus ja työnjärjestelyt.

Kuka IMBAa voi käyttää? Suppeaa IMBA-lomaketta voi käyttää IMBA-koulutuksen hyväksytysti suorittaneet.
IMBA-suppealomakkeiden tilaukset: Outi Heino outi.heino@vamlas.fi Puh. 044 704 7676

Melba

Melba-koulutukseen lisättiin määreiden pohdintaa ja analysointia. Erityisesti toisiaan lähellä olevien määreiden erottelua sekä arvioinnin pohjana olevan skaala-asteikon käyttöharjoituksia lisättiin.

Lisätietoja koulutuksista ja arviointivälineistä: Pia Vaajakallio, pia.vaajakallio@vamlas.fi
Puh. 050 586 6028

Jaa tämä: