Aihe: Nuoret, Tiedote

Kysyimme vammaisilta, pitkäaikaissairailta ja neurokirjon nuorilta ja nuorilta aikuisilta, millaisia kokemuksia heillä on työnhausta ja työllistymisestä. Kokemukset vaihtelivat laidasta laitaan, mutta selväksi tuli, että muutosta kaivataan sekä rakenteisiin että ajattelutapoihin.

Koko raportti löytyy täältä

Vamlasin Nuoret ja työelämä -toiminta toteutti vuoden 2022 syksyllä verkkokyselyn, johon vastasi 120 vammaista, pitkäaikaissairasta ja neurokirjon nuorta. Kyselyn avulla saatiin hyvä käsitys työn hakemiseen ja työllistymiseen liittyvistä kokemuksista ja niiden taustoista. Avoimista vastauksista löytyi ajatuksia myös siitä, miten työnhakua ja työllistymistä voitaisiin helpottaa.

Vastaajien kokemukset vaihtelivat laidasta laitaan. Osalla oli runsaasti työkokemusta ja myönteisiä kokemuksia sekä omasta osaamisestaan että työnantajistaan. Osa kamppaili pääsystä työmarkkinoille, oli joutunut pettymään useasti ja menettänyt uskon mahdollisuuksiinsa.

Myönteisten kokemusten kannalta merkittäviä olivat erityisesti verkostot, läheisiltä tai ammattilaisilta saatu tuki sekä onnistunut koulutusalan valinta. Ahdistumisen ja turhautumisen syiksi nimettiin muun muassa kova kilpailu, ylimitoitetut vaatimukset, esteellisyys ja syrjinnän kokemukset sekä toistuvat pettymykset. Toivottomuutta herättivät monet turhaan lähetetyt työhakemukset sekä pelko siitä, ettei itselle sopivaa työtä löydy ikinä.

Haasteita aiheuttivat myös oma terveydentila (osatyökykyisyys), työnantajien tietämättömyys ja ennakkoluulot, työmarkkinoiden joustamattomuus sekä lamaannuttava byrokratia. 

Työtä ei ole tarjolla, jos voit tehdä vain vähän töitä. Lisäksi olen määräaikaisena eläkkeellä, eikä edes parin vuoron viikkoon ottaminen kannata, koska samassa suhteessa menetän sitten asumistukea. Kela mieluummin ilmeisesti maksaa etuuksia kuin madaltaa kynnystä palata työhön.”

Palkkatyön tekemisen normi perustuu yhä pitkälti kokoaikaiseen kuukausipalkkaiseen ja vakituiseen työsuhteeseen. Lisäksi monilta työpaikoilta puuttuvat työtehtävien mukauttamiseen ja esteettömyyden varmistamiseen liittyvät käytännöt, joiden avulla erilaisilla voimavaroilla varustettuja työntekijöitä voitaisiin palkata.

Selvää on, että vanha systeemi ei nykyisillä työmarkkinoilla toimi: ajattelutapojen ja rakenteiden on muututtava. Työnantajilta toivottiinkin avoimuutta, rehellisyyttä, avarakatseisuutta ja myös viitseliäisyyttä: paras tapa taklata ennakkoluuloja ja esteellisyyttä on tieto. Toivomuslistalla olivat myös selkeät, ennakoitavat hakuprosessit sekä monenlaiseen työn tekemiseen ja tarjoamiseen kannustava, joustava tukijärjestelmä.

Toivomukset eivät ole kohtuuttomia – jos siis ihan oikeasti haluamme kaikki työhaluiset ja -kykyiset ihmiset töihin.

Lisätiedot:

työelämäasiantuntija, kouluttaja Pia Vaajakallio
pia.vaajakallio@vamlas.fi, +358 50 586 6028

Jaa tämä: