tyoelamayhteistyo

Työelämäyhteistyö

Vamlas tarjoaa yrityksille asiantuntemusta ja työkaluja, jotka auttavat luomaan hyvät edellytykset rekrytoinnille ja työssä onnistumiselle.

Työelämä kaikille

Vamlas edistää kaikille sopivaa työelämää tekemällä yhteistyötä isojen ja pienten yritysten ja muiden työnantajien kanssa. Kehitämme työvälineitä rekrytoinnin tueksi ja järjestämme työelämän edustajille tapahtumia ja koulutuksia. Monivuotisia yhteistyökumppaneitamme ovat mm. FIBS yritysvastuuverkosto, Vastuullinen kesäduunikampanja (T-media & Taloudellinen tiedotustoimisto TAT), Monster ja Linnanmäki. Yhdessä näiden kumppaneiden kanssa kehitämme kaikille sopivaa työelämää Vahti-hankkeessa.

Työn muotoilu

Ratko on työn muotoilun väline, jolla työyhteisöt luovat olemassa olevien työnkuvien osista uusia työtehtäviä. Vamlas on kehittänyt Ratkon yhdessä työnantajien kanssa, jotta he voisivat paremmin tarjota sopivia tehtäviä erilaisille työntekijöille. Ratkon avulla koko työyhteisön työt tuunautuvat ja prosessit sujuvoituvat. Lue lisää Ratko-menetelmästä.

Työn vaativuuden arviointi

Millaisia valmiuksia työtehtävät edellyttävät? Vamlas tarjoaa yrityksille IMBA-Melba -työn vaativuuden arviointeja. Arviointi antaa yritykselle kartan työtehtävän fyysisistä ja psykososiaalisista vaativuustekijöistä. Työn vaativuuden tunteminen on auttanut yrityksiä laajentamaan rekrytointipohjaa, löytämään sopivia työntekijöitä ja räätälöimään tehtäviä kaikille tarkoituksenmukaisesti. Tutustu työn vaativuuden arviointiin.

Monimuotoisuus työelämässä

Monimuotoisuudesta on todettu olevan hyötyä työyhteisöille: se lisää mm. luovuutta, tehokkuutta ja luottamusta. Miten työpaikalla voitaisiin kehittää monimuotoisuutta? Vamlas tarjoaa tietoa, taitoa ja käytännön työpajoja yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Voimme myös pohtia yhdessä työpaikkojen fyysisten tilojen esteettömyyttä ja konsultoida esteettömyyskartoittajia.

Kokemusasiantuntijat

Haluamme, että vammaiset nuoret ja työnantajat kohtaavat ja nuorten osaaminen huomataan. Haluamme myös, että oma työmme perustuu nuorten tarpeisiin. Siksi nuoret ovat mukana toiminnassamme: hankesuunnittelussa, työpajoissa ja tapahtumissa. Koulutamme nuorista kokemusosaajia, jotka toimivat yritysten kanssa yhdenvertaisemman työelämän puolesta. Lue lisää, mitä kaikkia tehtäviä kokemusosaajilla voi olla: Kokemusosaajuudella on tilausta nyt ja tulevaisuudessa

Lisätietoa työelämäyhteistyöstä

Projektipäällikkö Pauli Leinonen, puh. +358 44 734 5845, pauli.leinonen(at)vamlas.fi