Aihe: Työelämä

Vamlas tarjoaa työnantajille ja työllistämispalveluille asiantuntemusta, työkaluja ja koulutuksia, joiden avulla luodaan hyvät edellytykset rekrytoinnille ja työssä onnistumiselle. Maalikuun lopulla käynnistyi 5 op:n Melba-koulutus, joka jatkuu kesään saakka.

IMBA ja Melba ovat menetelmiä, joiden avulla määritellään työtehtävän vaativuusprofiili ja yksilön taitoprofiili. Näiden profiilien vertaaminen auttaa tunnistamaan työnhakijan ja työtehtävän yhteensopivuuden. Melbassa keskitytään työtehtävän psykososiaalisen vaativuuden ja työnhakijan vastaavien taitojen arviointiin sekä niiden vertailuun. IMBA-arvioinnilla saadaan käsitys työn fyysisestä vaativuudesta ja henkilön vastaavista taidoista.

Melba-lasit päähän: oivalluksia ja suunnitelmallisuutta

Maaliskuun lopussa käynnistyi Melba-arviointimenetelmän käyttökoulutus, joka jatkuu kesään saakka. Ensimmäisen päivän teemana oli työn vaativuus sekä katsaus arviointivälineeseen.
Koulutukseen osallistuu kaupunkien työllisyyspalveluiden työntekijöitä sekä muita alan ammattilaisia. Heidän tavoitteenaan on saada käyttöön laadukas ja yhdenmukainen arviointiväline, jonka avulla asiakkaat sijoittuvat entistä paremmin työelämään.

Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta lähipäivästä ja etäharjoittelutehtävistä sekä lopputyöstä. Ensimmäisen päivän jälkeen tehdään ryhmätöitä ja katsotaan videoita erilaisista työtehtävistä ja tekijöistä.

Ensimmäisen päivän tavoitteena on, että osallistujat alkavat tarkastella ja havainnoida eteen tulevia tilanteita niin sanottujen Melba-lasien tai -määritteiden kautta. Esimerkiksi kokouksen poukkoilevasta puheesta voi saada napattua idean oman työn kehittämiseen (oivallus) ja lähteä viemään sitä eteenpäin (suunnitelmallisuus).

Koulutettavat olivat hyvin innostuneita ja motivoituneita. Heistä suurin osa on mukana myös kevään IMBA-arviointivälineen koulutuksessa.

Tukea kaikkiin rekrytoinnin vaiheisiin

Vamlas tarjoaa moneen kertaan testatut ja toimiviksi todetut työkalut työnantajayhteistyöhön, rekrytoinnin eri vaiheisiin sekä tilanteisiin, joissa työntekijän työkyky heikkenee esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden vuoksi.

Aiheeseen liittyviä artikkeleja löytyy esimerkiksi täältä:
https://vamlas.fi/mielikuvista-faktoihin-ennakkoluuloista-luovuuteen/
https://vamlas.fi/uusi-esteetonrekrytointi-fi-verkkopalvelu/
https://vamlas.fi/asiakas-pitaisi-saada-toihin/

Kysy lisää: Pauli Leinonen, pauli.leinonen@vamlas.fi, 044 734 5845

Ps. Seuraava Ratko työn muotoilun käyttäjäkoulutus järjestetään 4.6. Turussa. 

Jaa tämä: