torstai, 14. lokakuunta, 2021 klo 09:00

TYÖN MUOKKAUKSEN RATKO-MENETELMÄ -VERKKOKOULUTUS

Ratko-koulutus: menetelmä työn muokkaukseen

Ratko-menetelmän käyttäjäkoulutuksessa opit työn muotoilun perusperiaatteita ja erilaisia tapoja, joita voit käyttää mm. työnantajayhteistyössä, että asiakastyössä sekä oman organisaation sisäisissä kokouksissa ja kehittämisen välineenä. Menetelmää voi hyödyntää mm. rekrytoinneissa, työssä jaksamisen ja työhön paluun ratkaisuissa.  Video Ratko-työpajasta

Ratko-menetelmän hyödyt ja käyttömahdollisuudet:

Ratko-menetelmä on koettu ketteräksi keinoksi muotoilla työtehtäviä esim. työkyky ratkaisuissa. Ratko-menetelmällä muokattu työnkuva on myös lisännyt työntekijän osaamista ja osallisuuden tunnetta, motivaatiota ja työkykyisyyttä. Menetelmä on hyvä väline kehittää toimintakulttuuria ja johtamista kaikkia työntekijöitä tukeviksi.
Menetelmä tuo uuden tarkastelukulman lähestyä mm. eri HR-toimintoja kuten rekrytointia ja perehdytystä, kehittämistä tai palkitsemista sekä esimiestyötä ja lisätä työntekijöiden osallisuutta ja työn imua.

(Hietala, Sippola, Riipinen, Lampinen ja Nevalainen; Kaikille sopiva työ ja työyhteisö, Ratko-menetelmän

Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti 2015)  https://vamlas.fi/wp-content/uploads/2017/09/kaikille-sopiva-tyo.pdf (sivu 115.) 

Koulutuksen päätavoitteet:

Osaat suunnitella ja toteuttaa osallistavan Ratko-työpajan, jossa työyhteisö muotoilee tavoitteiden mukaisen muokatun työnkuvan olemassa olevista työtehtävistä. Osaat markkinoida sekä tarjota Ratko-palvelua eri sidosryhmille

Sisältö:
14.10 Klo. 9-12.00.

  • Mikä Ratko-menetelmä on?
  • Mitä työn muotoilu tarkoittaa?
  • Ratko-työpaja harjoitus 

2.11 Klo. 13-16.00.

  • Menetelmän markkinointi
  • Fasilitointi
  • Ratko-työpajan suunnittelu

25.11 Klo. 13-15.30. (16.00)

  • Työpajakokemusten esittäminen
  • Kokemusten jakaminen ja reflektointi

Koulutus toteutetaan Teams tai Zoom -verkkoalustalla.
Hyödynnämme myös muita verkkotyöpaja-alustoja ja menetelmiä.

http://esteetonrekrytointi.fi/sopivat-tehtavat/

Ilmoittaudu koulutukseen maanantaina 4.10.2020 mennessä.

Hinta: 490€ (ei alv-velv. AVL 4 §)

Koulutuksen hyväksytysti suorittamisesta saat Ratko-sertifikaatin. Koulutus on 1 ½ op laajuinen.
Ratko-menetelmä on rekisteröity tavaramerkki ®

Yrityksille ja muille organisaatioille

Töitä ja työnjakoa on toisinaan syytä organisoida uudelleen. Jotkut työt tahtovat jäädä jatkuvasti kiireellisempien asioiden jalkoihin. Työntekijän työkyky voi muuttua, tai työyhteisössä herää tarve etsiä uudenlaisia työn tekemisen tapoja. Ratko-menetelmä tarjoaa ketterän tavan työn organisointiin ja muotoiluun. Sen avulla työyhteisö järjestää tehtäviä uudella, aiempaa mielekkäämmällä tavalla. Samalla kootaan uusi, tarkoituksenmukainen työnkuva.

Työllistämispalveluille

Onko tehtävänäsi edistää työllisyyttä, tehdä yhteistyötä yritysten ja muiden työllistävien organisaatioiden kanssa? Ratko-menetelmän käyttökoulutus antaa sinulle uudenlaisia työvälineitä ja menetelmiä työnantajalähtöiseen yhteistyöhön.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Vamlasin kaikki koulutukset täältä: https://vamlas.fi/tapahtumat/

Lisätietoja:

Pauli Leinonen
Koulutus- ja työllisyysasiantuntija
Puh. 044 734 5845
pauli.leinonen@vamlas.fi

Jaa tämä: