perjantai, 01. helmikuunta, 2019 klo 09:00

Vahti-hankkeen viimeisiä koulutuksia haettavana!

Aika: pe 1.2.2019 klo 9-16
Paikka: Kiipulakeskuksen Maisema-tila, Kiipulantie 507

Neurokognitiiviset erityispiirteet

klo 9-12 – Mari Huhtiniemi, Autismisäätiö

Neuropsykiatrisiin diagnooseihin – kuten autismiin, Aspergerin oireyhtymään ja ADHD/ADD:hen – liittyy aina erityispiirteitä – neurokognitiivisia erityispiirteitä. Nämä piirteet ovat osa yksilön elämää ja ne voivat olla vahvuuksia ja/tai toimintakykyä alentavia piirteitä. Koulutuksessa perehdytään tyypillisimpiin erityispiirteisiin ja siihen, kuinka ne vaikuttavat yksilön toimintakykyyn ja esimerkiksi sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkkien kautta myös sitä, miten erityispiirteet voidaan ottaa huomioon yksilön toimintakykyä ja työelämässä selviytymistä vahvistavasti.

Käsiteltäviä teemoja:

 • Neurokognitiiviset erityispiirteet ja niiden ilmeneminen (kontekstitaju, kokonaisuuksien hahmottaminen, tiedonprosessointityyli, toiminnanohjaus, sosiaalinen kognitio)
 • Stressiherkkyys
 • Autismi, Aspergerin oireyhtymä sekä ADHD/ADD ja työllistyminen
 • Vahvuudet ja haasteet työelämässä
 • Kohtaaminen ja huomioon ottaminen

Vaikuttavuutta kohtaamiseen

klo 13-16 – Sauli Suominen, ADHD-liitto

”Vaikeassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaaminen on haasteellista. Nuoresta saattaa tuntua, että me työntekijät olemme järjestelmän puolella, emme hyväksy häntä sellaisena kuin hän on ja että puhumme vain vaikeuksista ja ongelmista. Koulutuspäivän aikana pohditaan miten hyvää kohtaamista voidaan edistää. Koulutuksissa käsitellään dialogisuutta, asiakaslähtöistä palveluohjausta sekä verkostotyön roolia”.

Koulutuksen teemoja:

 • Palvelujärjestelmä nuoren näkökulmasta – tukijärjestelmän keskeiset ongelmat ja niiden ratkaisut
 • Miten vahvistaa dialogisuutta asiakastyössä – ylevistä tavoitteista käytännön asiakastyön vahvistamiseen
 • Voiko palveluohjauksella vahvistaa asiakastyötä – palveluohjaus monitoimistoasiakkaan tukena
 • Erilaisuuden kohtaaminen – neuropsykiatriset häiriöt (esim. ADHD) kohtaamisen esteinä
 • Oman asiakastyön kehittäminen – miten vahvistaa kohtaamisen vaikuttavuutta
 • Yksilötyöstä suhteiden vahvistamiseen – miten tehdä hyvää verkostotyötä

Ilmoittaudu pian, paikkoja on rajoitetusti.


Lisätietoja: vesa.horttanainen@vamlas.fi, p. 044 7661 285 / kati.jokio@kiipula.fi, p. 040 9051 291

Jaa tämä: