keskiviikko, 30. syyskuunta, 2020 klo 12:00

Ratko-koulutus: menetelmiä työn muotoiluun

Ratko-menetelmän käyttäjäkoulutuksessa opit työn muotoilun perusperiaatteita ja erilaisia tapoja, joita voit käyttää mm. työnantajayhteistyössä, että asiakastyössä sekä oman organisaation sisäisissä kokouksissa ja kehittämisen välineenä. Menetelmää voi hyödyntää mm. rekrytoinneissa, työssä jaksamisen ja työhön paluun ratkaisuissa. Video Ratko-työpajasta

Ratko-menetelmän hyödyt ja käyttömahdollisuudet:

Ratko-menetelmä on koettu ketteräksi keinoksi muotoilla työtehtäviä esim. työkyky ratkaisuissa. Ratko-menetelmällä muokattu työnkuva on myös lisännyt työntekijän osaamista ja osallisuuden tunnetta, motivaatiota ja työkykyisyyttä. Menetelmä on hyvä väline kehittää toimintakulttuuria ja johtamista kaikkia työntekijöitä tukeviksi.
Menetelmä tuo uuden tarkastelukulman lähestyä mm. eri HR-toimintoja kuten rekrytointia ja perehdytystä, kehittämistä tai palkitsemista sekä esimiestyötä ja lisätä työntekijöiden osallisuutta ja työn imua.

(Hietala, Sippola, Riipinen, Lampinen ja Nevalainen; Kaikille sopiva työ ja työyhteisö, Ratko-menetelmän

Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti 2015)  https://vamlas.fi/wp-content/uploads/2017/09/kaikille-sopiva-tyo.pdf (sivu 115.)

Koulutuksen päätavoitteet:

Osaat suunnitella ja toteuttaa osallistavan Ratko-työpajan, jossa työyhteisö muotoilee muokatun työnkuvan olemassa olevista työtehtävistä. Osaat markkinoida sekä tarjota Ratko-palvelua eri sidosryhmille

Sisältö:

Mikä Ratko-malli on?

Mitä työn muotoilu on?

Ratko-työpajan suunnittelu

Ratko-työpaja harjoitus

Ratko-menetelmän markkinointi

http://esteetonrekrytointi.fi/sopivat-tehtavat/


Koulutuspäivät:
ke 30.9. ja 28.10.2020 klo: 12–16:00.

Paikka: Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Mikonkatu 8 A 9. krs, 00100 Helsinki

Huom! Korona-poikkeustilanteen jatkuessa koulutus on mahdollista järjestää verkkokoulutuksena, josta sovitaan tarkemmin, ja jolloin peruutusehdot eivät päde.

Ilmoittaudu koulutukseen 21.9.2020 mennessä.

Hinta: 250€ (ei alv-velv. AVL 4 §)
Sisältää: salaattilounaan ja päiväkahvit/teen/muun juoman.

Koulutuksen hyväksytysti suorittamisesta saat todistuksen. Koulutus on 1 ½ op laajuinen.

Yrityksille ja muille organisaatioille

Töitä ja työnjakoa on toisinaan syytä organisoida uudelleen. Jotkut työt tahtovat jäädä jatkuvasti kiireellisempien asioiden jalkoihin. Työntekijän työkyky voi muuttua, tai työyhteisössä herää tarve etsiä uudenlaisia työn tekemisen tapoja. Ratko-menetelmä tarjoaa ketterän tavan työn organisointiin ja muotoiluun. Sen avulla työyhteisö järjestää tehtäviä uudella, aiempaa mielekkäämmällä tavalla. Samalla kootaan uusi, tarkoituksenmukainen työnkuva.

Työllistämispalveluille

Onko tehtävänäsi edistää työllisyyttä, tehdä yhteistyötä yritysten ja muiden työllistävien organisaatioiden kanssa? Ratko-menetelmän käyttökoulutus antaa sinulle uudenlaisia työvälineitä ja menetelmiä työnantajalähtöiseen yhteistyöhön.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Lisätietoja:

Pauli Leinonen, pauli.leinonen@vamlas.fi
Puh. 044 734 5845
Koulutus- ja työllisyysasiantuntija

 

Jaa tämä: