tiistai, 29. lokakuuta, 2024 klo 13:00

Melba – työkyvyn arviointimenetelmän avulla arvioidaan ja verrataan työelämän yleisiä vaativuustekijöitä suhteessa henkilön taitoihin. Vaativuus- ja taitotekijät ovat esimerkiksi: oppiminen, vuorovaikutustaidot, omatoimisuus, sopeutuminen, taito arvioida itseä, ryhmätyöskentely jne. Vertailun avulla tunnistetaan työnhakijan taidot ja työtehtävän yhteensopivuus; millä alueella työn vaativuus ja työntekijän valmiudet vastaavat toisiaan, millä alueella työ on liian kuormittavaa vai ovatko henkilön taidot yli työn vaativuuden.

Menetelmän hyödyt ja käyttömahdollisuudet:

Työturvallisuuslain (1.6.2023) uudistuksen myötä työnantajan tulee tunnistaa kuhunkin työhön liittyvät psykososiaaliset kuormitustekijät. Tähän tarkoitukseen Melba sopii mitä parhaiten. Työnantaja pohtii, mitkä tekijät ovat kussakin työssä kuormittavimpia, ja miten ne vaikuttavat työntekijöihin. Tulosten perusteella tehdään toimenpide-ehdotukset kuormittavuuden vähentämiseksi.

Melba soveltuu ammatillisen kuntoutuksen työvälineeksi, työn psykososiaalisten kuormittavuuden arviointiin sekä työkykyongelmien ratkaisemiseen. Menetelmää voi käyttää myös rekrytoinnissa, määrittelemällä valintakriteerit työpaikkailmoitukseen ja hyödyntämällä niitä työhaastattelussa.

Melbaa hyödynnetään myös työhön valmennuksessa henkilön arviointiin ja työllistymisen tukemiseen. Soveltuu mainiosti asiakkaan ja työntekijän välisen vuorovaikutuksen tukemiseen suunniteltaessa palveluiden tarvetta ja jatkopolkuja.

Ilmarisen työkykyriskien ennakoinnista ja tutkimuksesta vastaavan johtajan.LT, dos. Kari-Pekka Martimon blogikirjoitus https://vamlas.fi/6346-2/

Koulutuksen kohderyhmä:

Melba soveltuu kaikille arvioinnista kiinnostuneille ammattilaisille. Voit työskennellä esimerkiksi työllistymis- ja koulutuspalveluissa, valmennuksessa, ammatillisen kuntoutuksen puolella, työterveyshuollossa tai työturvallisuuden -ja henkilöstöhallinnon parissa. Osatyökyisyys koskettaa nykyään jokaista toimialaa ja ammattiryhmää.

Verkkotapaamiset: tiistaina 29.10., keskiviikkona 6.11. ja 13.11. ja torstaina 21.11.

Kello: 13.00–16.00
Paikka: Teams verkkokoulutus

Saat tarkemmat ohjeet ennakkotehtävään noin viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen sisältyy:

Verkossa tehtävät ennakkotehtävät ja videoiden avulla aiheeseen tutustuminen, neljä etätapaamista, joiden välissä suoritetaan itsenäisesti etäharjoittelutehtäviä sekä lopputyö. Lopputyössä arvioidaan valitsemaasi työnvaativuutta ja henkilön taitoja, sekä laaditaan niistä vertailuraportti.

Hyväksytyn suorituksen jälkeen saat todistuksen ja sinulle myönnetään Melba-välineen käyttäjälisenssi. Koulutuksen laajuus on 5 op. Kesto noin 2–3 kuukautta. Riippuen lopputyön tekemisen aikataulusta.

Hinta 1190 €/hlö (ei alv-velv. AVL 4 §) sisältää koulutusmateriaalit.

Ilmoittaudu koulutukseen maanantaina 21.10. mennessä.

IMBA-verkkokoulutus Melban suorittaneille 460 €/hlö.
Kesto: 3×3 tuntia

IMBAn avulla arvioidaan työn edellyttämiä fyysisiä vaativuustekijöitä, ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä. IMBAan kuuluvat esimerkiksi istuminen, käveleminen, kuuleminen ja näkeminen.

Huom! IMBA ja Melba-koulutukseen osallistuville henkilökohtainen Työtyylianalyysi (WSA™) -50 % hintaa. Arvo 300 €. Lisätietoja: https://tyonaika.fi/palvelut/tyohyvinvointi/

Lisätietoja ja koulutuskalenteriin tästä linkistä.

Lisätietoja:
Pauli Leinonen
TYÖNAIKA OY
pauli.leinonen@tyonaika.fi
Puh. 044 734 5845

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 5 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle. Peruutusehdoissa huomioidaan (Force majeure) ylivoimainen este.

 

Jaa tämä: