torstai, 26. elokuunta, 2021 klo 09:00

Verkkotapaamiset:
26.8 ja 14.9 klo. 9-11.30 (työn vaativuuden arviointi)
28.9 ja 12.10 klo. 9-12.00. (taitojen arviointi ja työn vaativuuden vertailu taitoihin)
Paikka: Teams tai Zoom verkkokoulutus

IMBA – työkyvyn arviointimenetelmän avulla arvioidaan ja verrataan työn fyysisiä vaativuustekijöitä suhteessa henkilön fyysiseen kykyyn. IMBAn määreisiin kuuluvat esimerkiksi istuminen, käveleminen, nostaminen, kuuleminen ja näkeminen. Fyysisten määreiden lisäksi arvioidaan ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä.

Menetelmän hyödyt ja käyttömahdollisuudet:
IMBA soveltuu ammatillisen kuntoutuksen työvälineeksi, työn kuormittavuuden arviointiin kuin työkykyongelmia ratkottaessa. IMBAa hyödynnetään esimerkiksi työhön valmennuksessa fyysisten taitojen arviointiin ja työssä ohjaukseen. Menetelmää voi käyttää myös rekrytoinneissa, työssä jaksamisen ja työhön paluun järjestelyissä.

Ilmarisen työkykyriskien ennakoinnista ja tutkimuksesta vastaavan johtajan.LT, dos. Kari-Pekka Martimon blogikirjoitus https://vamlas.fi/6346-2/

Koulutuksen kohderyhmä:
IMBA soveltuu laajasti lähes kaikille arvioinnista kiinnostuneille ammattilaisille. Voit työskennellä esimerkiksi työllistymis- ja koulutuspalveluissa, valmennuksessa, ammatillisen kuntoutuksen puolella, työterveyshuollossa tai työturvallisuuden -ja henkilöstöhallinnon parissa. Osatyökyisyys koskettaa nykyään jokaista toimialaa ja ammattiryhmää.

Koulutuskokonaisuus:
Neljästä etätapaamisesta, johdantoluennosta ja ohjauksesta ennakkotehtävään verkossa
, sekä etäharjoittelutehtävistä ja lopputyöstä. Lopputyössä arvioidaan valitsemaasi työnvaativuutta ja henkilön taitoja, sekä laaditaan niistä vertailuraportti.

Hyväksytyn suorituksen jälkeen osallistuja saa todistuksen (4 op) ja hänelle myönnetään IMBA-välineen käyttäjälisenssi. Koulutuksen suorittaneet saavat käyttää sekä IMBA laaja- että IMBA suppea -lomaketta.
https://vamlas.fi/uudistunut-imba-ja-melba/

Kaikki koulutukset: https://vamlas.fi/tapahtumat/

Hinta 850 €/hlö (ei alv-velv. AVL 4 §)

Ilmoittaudu koulutukseen 16.8. mennessä

Lisätietoja: Pauli Leinonen, pauli.leinonen@vamlas.fi Puh. 044 734 5845

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden
alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden
hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko
koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa
toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Jaa tämä: