keskiviikko, 05. huhtikuuta, 2023 klo 13:00

Fyysisen työkyvyn ja työn vaativuuden arviointivälineen verkkokoulutus!

Verkkotapaamiset: keskiviikkoisin 5.4, 19.4, 3.5 ja 17.5
Kello: 13.00–16.00
Paikka: Teams-videokoulutus

IMBA – työkyvyn arviointimenetelmän avulla arvioidaan ja verrataan työn fyysisiä vaativuustekijöitä suhteessa henkilön fyysiseen kykyyn.

IMBAn määreisiin kuuluvat esimerkiksi: istuminen, käveleminen, nostaminen, kantaminen, kuuleminen ja näkeminen jne. Fyysisten määreiden lisäksi arvioidaan ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä sekä työn järjestelyjä. 

Menetelmän käyttömahdollisuudet:

  • rekrytoinneissa, työssä jaksamisen ja työhön paluun järjestelyissä
  • ammatillisen kuntoutuksen työvälineenä
  • työn kuormittavuuden arviointiin kuin työkykyongelmia ratkaisuihin
  • osa- ja täsmätyökykyisten työllistymisen ratkaisuihin
  • asiakkaan ja työntekijän välisen vuorovaikutuksen tukemiseen suunniteltaessa palveluiden tarvetta ja jatkopolkuja.

Koulutuksen kohderyhmä:
IMBA soveltuu esimerkiksi työllistymis- ja koulutuspalveluissa, valmennuksessa, ammatillisen kuntoutuksen puolella, työterveyshuollossa tai työturvallisuuden -ja henkilöstöhallinnon parissa työskenteleville.

Osatyökykyisyys koskettaa nykyään jokaista toimialaa ja ammattiryhmää. Suomen työikäisestä väestöstä on vajaalla 2 miljoonalla on jossain vaiheessa elämää pitkäaikaissairaus tai vamma ja kolmannes heistä arvioi, että sairaus tai vamma vaikuttaa työhön ja työmahdollisuuksiin.

Koulutuskokonaisuus:
Neljästä videotapaamisesta ja ohjauksesta ennakkotehtävään verkossa
, sekä etäharjoittelutehtävistä ja lopputyöstä. Lopputyössä arvioidaan valitsemaasi työnvaativuutta ja henkilön taitoja, sekä laaditaan niistä vertailuraportti.

Hyväksytyn suorituksen jälkeen osallistuja saa todistuksen (4 op) ja hänelle myönnetään IMBA-välineen käyttäjälisenssi. Koulutuksen suorittaneet saavat käyttää sekä IMBA laaja- että IMBA suppea -lomaketta.
https://vamlas.fi/uudistunut-imba-ja-melba/

Ilmarisen työkykyriskien ennakoinnista ja tutkimuksesta vastaavan johtajan LT, dos. Kari-Pekka Martimon blogikirjoitus https://vamlas.fi/6346-2/

Hinta: 1190 €/hlö (ei alv-velv. AVL 4 §)

Ilmoittaudu koulutukseen tästä linkistä viimeistään 27.3 mennessä.

Lisätietoja: Pauli Leinonen, pauli.leinonen@vamlas.fi
Puh. 044 734 5845
Koulutus- ja työllisyysasiantuntija

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle. Ylivoimaisen esteen sattuessa, esim. sairaustapauksessa veloitamme 50€ toimistomaksun peruuntuneesta koulutuksesta.

Jaa tämä: