torstai, 29. lokakuunta, 2020 klo 09:00

Hae mukaan fyysisen työkyvyn ja työn vaativuuden arviointivälineen verkkokoulutukseen!

Verkkotapaamiset: to 29.10, ke 11.11, ke 25.11 ja ke 9.12
Kello: 9.00–11.00
Paikka: Teams-videokoulutus

IMBA – työkyvyn arviointimenetelmän avulla arvioidaan ja verrataan työn fyysisiä vaativuustekijöitä suhteessa henkilön fyysiseen kykyyn. IMBAn määreisiin kuuluvat esimerkiksi istuminen, käveleminen, nostaminen, kuuleminen ja näkeminen. Fyysisten määreiden lisäksi arvioidaan ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä.

Menetelmän hyödyt ja käyttömahdollisuudet:
IMBA soveltuu ammatillisen kuntoutuksen työvälineeksi, työn kuormittavuuden arviointiin kuin työkykyongelmia ratkottaessa. IMBAa hyödynnetään esimerkiksi työhön valmennuksessa ja työtoiminnassa fyysisten seikkojen arviointiin ja työssä ohjaukseen. Menetelmää voi käyttää myös rekrytoinneissa, työssä jaksamisen ja työhön paluun järjestelyissä.

Koulutuksen kohderyhmä:
IMBA soveltuu laajasti lähes kaikille arvioinnista kiinnostuneille ammattilaisille. Voit työskennellä esimerkiksi työllistymis- ja koulutuspalveluissa, valmennuksessa, ammatillisen kuntoutuksen puolella, työterveyshuollossa tai työturvallisuuden -ja henkilöstöhallinnon parissa. Osatyökykyisyys koskettaa nykyään jokaista toimialaa ja ammattiryhmää. Suomen työikäisestä väestöstä on vajaalla 2 miljoonalla on jossain vaiheessa elämää pitkäaikaissairaus tai vamma ja kolmannes heistä arvioi, että sairaus tai vamma vaikuttaa työhön ja työmahdollisuuksiin.

Koulutuskokonaisuus:
Neljästä videotapaamisesta, johdantoluennosta ja ohjauksesta ennakkotehtävään verkossa
, sekä etäharjoittelutehtävistä ja lopputyöstä. Lopputyössä arvioidaan valitsemaasi työnvaativuutta ja henkilön taitoja, sekä laaditaan niistä vertailuraportti.

Hyväksytyn suorituksen jälkeen osallistuja saa todistuksen (4 op) ja hänelle myönnetään IMBA-välineen käyttäjälisenssi. Koulutuksen suorittaneet saavat käyttää sekä IMBA laaja- että IMBA suppea -lomaketta.
https://vamlas.fi/uudistunut-imba-ja-melba/

Hinta: 750 €/hlö (ei alv-velv. AVL 4 §)

Ilmoittaudu koulutukseen mukaan viimeistään 18.10 mennessä.

Lisätietoja: Pauli Leinonen, pauli.leinonen@vamlas.fi
Puh. 044 734 5845
Koulutus- ja työllisyysasiantuntija

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden
alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden
hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko
koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa
toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Jaa tämä: