Aihe: Yleiset

Vamlas on mukana Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeessa (SATA2), joka edistää lasten pääsyä taide- ja kulttuuriharrastusten pariin. 

SATA2-hankkeen tavoitteena on parantaa valtakunnallisesti erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminnan saavutettavuutta. Hankkeen kohderyhminä ovat lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat, huoltajat ja tietysti tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.

Hanke perustuu SATA1-esiselvitykseen, missä selvitettiin laajasti erityistä tukea tarvitsevien lasten taideharrastuksiin osallistumisen esteitä ja haasteita sekä taiteen perusopetusta tarjoavien oppilaitosten ja lastenkulttuurikeskusten kokemuksia taidetoiminnan tarjoamisesta tukea tarvitseville lapsille. SATA2 lähtee toteuttamaan esiselvityksestä nousseita toimenpiteitä.

”Harrastamisen on oltava mahdollista kaikille lapsille ja nuorille” (Kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho)vihreä nuottiavain

Jokaisella ihmisellä on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin ja niiden hyvää tekeviin vaikutuksiin. Tämän oikeuden mahdollistaminen on kaikkien toimialojen ja sektoreiden yhteinen tehtävä. (Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2017.)

Hanke käynnistettiin pilottihaulla, missä lastenkulttuurikeskukset ja taiteen perusopetuksen oppilaitokset yhteistyössä vammais- tai muun vastaavan järjestön kanssa hakivat alueelleen pilottia. Piloteissa lähdetään kokeilemaan erilaisia toimintamalleja, joilla otetaan erityistä tukea tarvitsevat lapset huomioon taide- ja kulttuurikentällä. Hakemuksia saapui hakuajan puitteissa yhteensä 16 kpl, joista seitsemän valittiin osaksi hanketta. Valituista piloteista tiedotetaan enemmän syksyllä 2018. Lisäksi hankkeessa järjestetään kolmea erilaista valtakunnallista koulutusta ja muun muassa tuotetaan lastenkulttuurin saavutettavuusopas.

SATA2 toteutetaan ajalla 1.5.2018–30.12.2019. Toteuttajina ovat Pirkanmaan lastenkulttuurikeskukset (Tampereen kaupunki ja Kulttuurikeskus PiiPoo) yhteistyössä Taiteen perusopetusliiton, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton, Kulttuuria kaikille-palvelun sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) kanssa. Vamlasin yhteyshenkilö hankkeessa on Tarja Keltto, tarja.keltto(at)vamlas.fi, puh. +358 44 731 0749.

Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen verkkosivut

Lisätietoja hankkeesta:
projektikoordinaattori Saija Hopea
p. 044 423 5938, saija.hopea(at)tampere.fi

Jaa tämä: