Aihe: Blogi, Lapset ja perheet, Työelämä, Yleiset

Kokemusosaajuudella on tilausta nyt ja tulevaisuudessa

”Moi! Kävin just kokemusosaajakoulutuksen”, kaveri sanoo. ”No, mitä sä sitten teet?” toinen ihmettelee. Ville, Bella, Frank ja muutama muu tyyppi selventävät ja laajentavat käsitystä kokemusosaajien rooleista ja tehtävistä. Piirroshahmot ovat nyt kaikkien käytettävissä Vamlasin sivuilla.

Kokemusosaajatyypit saivat alkunsa Vahti-hankkeessa järjestetyistä koulutuksista. Kahteen kokemusosaajakoulutukseen osallistui yhteensä parikymmentä osallistujaa, jotka kaikki olivat erilaisia, hyviä tyyppejä.

Yksi heistä halusi olla mukana terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä, toista kiinnostivat työllisyysasiat, kolmatta esteettömyys, neljäs oli esiintyjä ja puheiden pitäjä (missä ja milloin vain), viidennen vahvuudet olivat kirjoittamisessa ja erityispiirteiden kuvaamisessa ja niin edelleen.

Koulutuksessa pohdimme monta kertaa oman roolin ja paikan löytymistä. Alkoi tuntua, että kuvat ja asioiden visualisointi auttaisivat konkretisoimaan kokemusosaajuutta.

Hautomosta ideat näkyväksi

Saimme avuksi palvelumuotoilun opiskelijatiimin Laurea ammattikorkeakoulun CityDrivers-hankkeesta: Sari Elfvingin, Heli Kuikan ja Tanja Nykäsen. Kolmikko tarttui kokemusosaajien palvelun kehittämiseen. Tyypit pohjautuvat heidän tekemiinsä kokemusosaajien haastatteluihin, tiedon analysointiin ja työpajoihin.

Sari, Heli ja Tanja kuvasivat järjestöjen olevan heidän mielestään vähän kuin kilpikonnia, joilla on tuhansia munia eli hyviä ja arvokkaita vaikuttamiskohteita rantahiekan kätkössä haudottavina. He palvelumuotoilijoina auttoivat meitä saamaan yhtä munasta kuoriutunutta poikasta kohti turvallista rantavettä.

Kokemusosaajilla on monta tehtävää

Kun tyypit tupsahtivat maailmalle, pääsimme testaamaan niitä tuoreeltaan kokemusosaajakoulutuksessa. Ja ne toimivat.

Tyypit olivat pohjana ryhmäkeskusteluille. Ne auttoivat tulevia kokemusosaajia hahmottamaan omaa rooliaan. Ryhmät miettivät myös, millaisia verkostoja eri tyypit tarvitsevat ympärilleen voidakseen toimia: Kehittäjä Kasperin tai Asiantuntija Annan saappaissa on hakeuduttava erilaisiin yhteisöihin, kuin vaikkapa Vertainen Villen housuissa.

Tyypit valottavat, missä kaikkialla kokemusosaajuudella on tilausta nyt ja tulevaisuudessa. Tämäkin on jatkuvassa muutoksessa. Uusia tyyppejä syntyy sitä mukaa kun ihmiset, aika, tekemisen tavat ja toimintaympäristö muuttuvat. Nyt blogataan, lobataan ja ollaan asiantuntijoita. Tulevaisuus voi olla jotain ihan muuta.

Kokemusosaajatyypit on piirtänyt Liisa Uski. Kuvasta klikkaamalla aukeaa pdf-tiedosto.

Asiantuntija Anna Blogger Bella

Freelancer Frank Kouluttaja Kiia

Lobbaaja Linda Vaikuttaja Ville

Vertainen VeeraKehittäjä Kasper

Tyyppien tehtävät koottuna:

Asiantuntija Anna: työyhteisön jäsen, ammattilaisen työpari, esteettömyyden arvioija, näkökulmien laajentaja, havainnoija, vastaanottaja, asiantuntija
Blogger Bella: puolestapuhuja, taistelija, kirjoittaja
Freelancer Frank: tuottaja, yrittäjä, edustaja
Kouluttaja Kiia: esiintyjä, valistaja, luennoitsija
Lobbaaja Linda: sukkuloija, diagnoosirajojen ylittäjä, siltojen rakentaja, toimijoiden verkottaja
Vaikuttaja Ville: esimerkki, asennekasvattaja, yhteisöllisyyden rakentaja, roolimalli, herättäjä, vaikuttaja
Vertainen Veera: motivoija, tukihenkilö, kuuntelija, mentori, vierellä kulkija
Kehittäjä Kasper: workshoppaaja, kehittäjä, suunnittelija

Vinkkejä tyyppien käyttötarkoituksiin:

Kokemusosaaja- tai asiantuntijakoulutuksessa tyypit auttavat

 • kuvaamaan sitä, mitä kaikkea kokemusosaajat voivat tehdä
 • oman kokemusasiantuntijaroolin löytymistä
 • hahmottamaan erilaisten verkostojen tarvetta
 • näkemään urapolkuja ja uusia vaihtoehtoja

Kokemusasiantuntijuuden esittelyyn

 • kokemusosaajapalvelun tilaajalle
 • suurelle yleisölle
 • uusien kokemusosaajien rekrytoinnissa.

Teksti: Minna Tarvainen, Vahti-hanke, Vamlas
Kuvitus: Liisa Uski

Laurea ammattikorkeakoulu koordinoi CityDrivers-hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).
Vamlas koordinoi Vahti-hanketta, joka rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla. 


Mikä ihmeen kokemusosaajuus?

 • Kokemusosaajalla on kokemus esim. jostakin sairaudesta,
  vammasta, oppimisvaikeuksista tai vaikeasta elämäntilanteesta.
 • Kokemusosaaja voi olla myös omainen tai läheinen.
 • Hänellä on halu jakaa omaa kokemustietoaan ja auttaa näin muita.
 • Kokemusosaajan nimike voi olla myös kokemusasiantuntija,
  kokemuskouluttaja tai kokemustoimija.

Miten kokemusosaajaksi tullaan?


Vamlasin blogiperiaatteet

Blogi on kirjoittajan persoonallinen näkemys kirjoituksen teemasta ja siinä voi kertoa omakohtaisista kokemuksista ja haastaa lukijat pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta. Blogeissa esitetyt mielipiteet eivät edusta Vamlasin kantaa eikä Vamlas vastaa niissä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Jos haluat kirjoittaa Vamlasin blogiin, ota yhteyttä sari.pohjola(at)vamlas.fi

Jaa tämä: