Aihe: Ihmisoikeudet, Työelämä

YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS) komitean suositukset koskien TSS-oikeuksien toteutumista Suomessa on julkaistu. Komitea havaitsi, että TSS-oikeuksien jo ennestään vajavainen toteutuminen Suomessa on entisestään heikentynyt koronapandemian aikana. Komitea on myös huolissaan vammaisten henkilöiden työ- ja eläkeoikeuksien yhdenvertaisesta toteutumisesta Suomessa.

Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea (TSS-komitea) on antanut Suomelle suosituksensa koskien Suomen seitsemättä määräaikaisraporttia taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta.

TSS-komitean suositukset Suomelle julkaistiin tämän viikon maanantaina 7.3.2021.

Vammaisten henkilöiden oikeuksista

TSS-komitea ilmaisee huolensa vammaisten henkilöiden kokemista lisääntyneistä vaikeuksista, jotka ovat aiheutuneet COVID-19:n leviämistä ehkäisevistä toimenpiteistä. Tällaisia vaikeuksia ovat esimerkiksi estynyt pääsy palveluihin sekä eristäytyminen.

Suomen valtio on lausunut, että COVID-19 aiheuttamat toimenpiteet ovat olleet yhdenvertaisia vammaisia henkilöitä kohtaan, mutta komitea huomauttaa Suomen valtiota siitä, että näillä toimenpiteillä on ollut eriäviä vaikutuksia ihmisiin vammaisuuden perusteella. Täten komitea kehottaa Suomen valtiota konsultoimaan vammaisjärjestöjä ja muita vammaisten henkilöiden edustustahoja saadakseen näkemystä asianmukaisten ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa.

Vammaisten henkilöiden työ- ja eläkeoikeuksista

TSS-komitea on huolissaan vammaisten henkilöiden huonompiosaisuudesta Suomen työmarkkinoilla. Komitea ilmaisee huolensa myös nykyisestä avotyömallista, jonka piirissä työskenteleville vammaisille henkilöille ei kerry työstä palkkaa, lomapäiviä eikä eläkettä. Tämän lisäksi komitea huomauttaa, että niin vammaisetuuksien kelpoisuusvaatimukset kuin niiden suuruuskaan ei ota tarvittavan mukaisesti huomioon vammaisuuteen liittyviä kuluja.

TSS-komitea suosittelee Suomen valtiota varmistamaan, että vammaiset työssäkäyvät henkilöt nauttivat oikeuksia reiluihin ja suotuisiin työolosuhteisiin yhdenvertaisesti muihin verrattuna. Täten komitea suosittelee, että Suomen valtio lakkauttaa vammaisten työssäkäyvien henkilöiden eriyttämisen avotyöhön, oikaisee siihen liittyvää lainsäädäntöä, sekä varmistaa, että:

  1. vammaisille henkilöille taataan kohtuulliset mukautukset työpaikalla
  2. vammaiset henkilöt saavat tekemästään työstä reilun korvauksen, jolla he kykenevät elättämään itsensä ja perheensä
  3. vammaiset henkilöt saavat samanarvoisesta työstä samanarvoista palkkaa eivätkä kohtaa palkkasyrjintää alentuneeksi mielletyn työkyvyn perusteella

Tämän lisäksi komitea suosittelee, että samalla kun Suomen valtio pyrkii poistamaan köyhyysloukkuja, se varmistaa myös, että eläke-etuudet kattavat riittävällä tavalla ansionmenetykset ja muut vammaisuuteen tai vammautumiseen liittyvät kulut. Lopuksi valiokunta suosittelee, että Suomen valtio omaksuu sellaisen määritelmän vammaisuudelle, joka mahdollistaa paremman tiedonkeruun vammaisten henkilöiden tilanteesta Suomessa.

Lue tiedote ja löydä alkuperäiset englanninkieliset suositukset Ulkoministeriön sivuilta.

 

Lisää aiheesta:
Kansalaisjärjestöjen yhteinen varjoraportti jätetty YK:n TSS-komitealle | Vamlas

Jaa tämä: