Aihe: Nuoret

Vamlasin Nuoret vaikuttajat ovat lähteneet työstämään viittä teemaa, jotka esitellään yksi kerrallaan Vamlasin 130-vuotisjuhlavuoden aikana. Ensimmäisenä käsiteltiin kansainvälistymistä; tällä kertaa vuorossa on sukupuolten välinen tasa-arvo.

Kun nuorten vaikuttajien kanssa alettiin keskustella heidän arkeensa liittyvistä epäkohdista ja valita tarkempia teemoja jatkotyöstöä varten, erilaisten diagnoosien kanssa eläminen yhdistettynä sukupuoleen liittyviin kysymyksiin herätti vilkasta keskustelua. Jokaisella nuorella on aiheeseen omat tulokulmansa, mutta pääpointti on yhteinen: sukupuolikysymykset ovat pinnalla yhteiskunnallisessa keskustelussa, mutta vammaisuus ja neuroepätyypillisyys aiheen yhteydessä loistavat poissaolollaan. Vammaisista puhutaan usein jopa ”henkilöinä, joilla ei ole sukupuolta ollenkaan”!

Nuoret vaikuttajat lähtevät edistämään sukupuoliteemaa tapaamalla tasa-arvovaltuutetun. Kesäkuun alulle sovitussa tapaamisessa aiotaan nostaa esille kaksi pääpointtia. Ensinnäkin huolta herättää se, että autismikirjon häiriöiden diagnosoinnissa ja diagnoosin kanssa elämisessä tyttöoletetut ovat alilyöntiasemassa. Stereotypiat ja ammattilaisten tietämättömyys johtavat siihen, että autismidiagnoosia on tyttönä vaikeampi saada. Lisäksi tyttöjen sosiaaliselta käyttäytymiseltä odotetaan erilaisia asioita kuin poikien, mikä kuormittaa autismin kirjon tyttöjen arkea ja johtaa pahimmillaan vakaviin mielenterveysongelmiin.

Toinen huolenaihe on se, että vammansa takia haavoittuvassa asemassa olevat nuoret saattavat sukupuolensa takia olla vielä keskimääräistäkin haavoittuvaisempia:

”Mulle on myönnetty aivan minimimäärä avustajatunteja, enkä jää sen takia neljän seinän sisälle kököttämään. Liikun sähköpyörätuolilla yksin kaupungilla ja olen välillä riippuvainen siitä, että ohikulkijat auttavat pienissä asioissa, kuten hissin nappien painamisessa. Hisseissä olen törmännyt todella epämääräiseen ehdotteluun”, kertoo Olesya, yksi tasa-arvovaltuutetun vierailulle lähtijöistä.

Liikuntarajoite ei ole ainoa tekijä, joka saattaa naiset tavallista haavoittuvampaan asemaan. Samalle vierailulle lähtevä Ada toteaa, että autismin piirteiden takia ihmisten taka-ajatuksia voi joskus olla vaikeaa tulkita. Tämä johtaa hänen mukaansa tietynlaiseen sinisilmäisyyteen, joka saattaa erityisesti naisten kohdalla johtaa ikäviin ja vaarallisiinkin tilanteisiin.

Ryhmän kolmas jäsen, Peppi, on lukenut sivuaineena sukupuolentutkimusta. Siinä yhtenä keskeisenä tutkimuskohteena on erilaisten vähemmistöryhmien asema yhteiskunnassa muihin ryhmiin verrattuna.

”Vammaisuutta sivutaan sukupuolentutkimuksen opinnoissa lähinnä yksittäisten valinnaisten artikkelien muodossa. Tämä on yllättävää, koska esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintään sekä rodulliseen syrjintään keskitytään paljonkin”, hän sanoo.

Tasa-arvovaltuutetun luo lähdetäänkin uteliain mielin.

”On kiinnostavaa nähdä, mitä hän ajattelee näistä asioista ja millaisia aiheeseen liittyviä tapauksia hänelle on tullut vastaan. Toivomme tasa-arvovaltuutetun sitoutuvan siihen, että hän pitää esittelemämme pointit mielessään tilanteissa, joissa olisi tärkeää olla unohtamatta niitä”, vierailulle lähtevä pienryhmä pohtii.

Elina Mäkikunnas, vaikuttamistyön suunnittelija, Nuoret vaikuttajina -projektin koordinaattori

Nuoret vaikuttajina -projektin päätavoitteena on vahvistaa vammaisten nuorten roolia yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistujina ja vaikuttajina. Toiveena on kuulla heidän omia näkemyksiään ja mielipiteitään sekä kokemuksia siitä, mitä on elää vammaisena nuorena Suomessa. Toivomme myös löytävämme uusia näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia vammaisten nuorten kohtaamiin haasteisiin opinto- ja työelämäpolulla.

Lue lisää:
Vamlasin Nuoret vaikuttajat uskaltavat kysyä ja haastaa
Nuoret vaikuttajat: Kansainvälistymiseen liittyvät haasteet

Jaa tämä: