Aihe: Yleiset

STM vahvisti 6. helmikuuta STEAn avustusehdotuksen, jonka mukaan Vamlas saa ensimmäisen kohdennetun toiminta-avustuksensa vammaisten nuorten työllisyyden edistämiseen.

Säätiössä on rakennettu vammaisten nuorten työllistymistä edistäviä verkostoja, selkeitä malleja ja konkreettisia työkaluja jo vuosien ajan yhdessä työnantajien, työyhteisöjen ja nuorten kanssa. Työtä jatketaan nyt STEAn kohdennetun avustuksen avulla. Uuden avustusmuodon ansiosta Vamlasin on mahdollista jatkaa tuloksellista ja vaikuttavaa toimintaansa pitkäjänteisemmin ja strategisemmin. Lisäksi säätiön vaikuttamistyön tueksi voidaan nostaa entistä vahvemmin esiin sekä työllistymisen esteitä että sen edistämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä.

Säätiön työllistämistoiminta on todettu tulokselliseksi mm. SROI-analyysin (Social Return on Investment) avulla. SROI-raportin tuloksia esitellään tarkemmin Vamlasin järjestämässä Vaikuttavaa järjestötoimintaa! -seminaarissa keskiviikkona 3.4. klo 9-12. Tulosten lisäksi tilaisuudessa keskustellaan laajemminkin järjestöissä tehtävän työn vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta.

Lisätietoja:

STEAn uutinen avustuspäätöksistä

Lue raportti: Vaikuttavuutta työn muotoilulla – Ratko-mallin analyysi Social Return on Investment -menetelmällä (pdf)

Jaa tämä: