Aihe: Työelämä, Yleiset

Vaasan kaupunki uudisti tänä vuonna kesätyönhakuprosessiaan ja työllisti 16 vammaista ja erityisnuorta kesätöihin. Aiemmin nuoret hukkuivat satojen hakijoiden joukkoon ja heitä löytyi kesätöihin yksi tai kaksi vuosittain. Rekrytointikäytäntöjen uudistaminen voisi auttaa muitakin työnantajia monimuotoistamaan kesätyöntekijöiden joukkoa. 

Vastuullisessa kesäduunikampanjassa palkittiin jälleen torstaina parhaita kesätyönantajia. Vamlas on vuosittain myöntänyt kampanjassa kunniamaininnan työnantajalle, joka on edistänyt vammaisten ja osatyökykyisten nuorten pääsyä kesätöihin. Tänä vuonna palkitsimme Vaasan kaupungin, joka on uudistanut kesätyönhakuaan.

Kuntarekry-sivustolle tehtiin oma hakulomake erityisryhmille, kertoo hakusysteemiä ideoinut työllistämispäällikkö Helena Nurmikoski Vaasan kaupungilta. Kesätyönhaku suunniteltiin yhteistyössä kaupungin vammaispalveluiden kanssa.

− Kun aiemmin vammaiset ja erityisnuoret hukkuivat satojen hakijoiden joukkoon ja heitä oli löydetty kesätöihin 1-2 vuosittain, nyt palkattiin 16 nuorta uuden hakusysteemin myötä. Myös toimialojen esimiehet oli saatu hyvin mukaan, perustelee Vamlasin projektipäällikkö Pauli Leinonen.

Kesätyöpaikkoja nuorille löytyi mm. viestinnästä, vihertoimesta, kirjastosta ja varhaiskasvatuksesta. Kesätyön pituus ja työtehtävät neuvoteltiin jokaiselle sopiviksi yhdessä nuoren ja työyhteisön kanssa.

Hyviä rekrytointikäytäntöjä positiivisen erityiskohtelun hengessä

Palkinnon saaja oli vaikea valita. Vastuullisen kesäduunikampanjan työnantajille toteuttamassa kyselyssä löytyi tänä vuonna useita hyviä käytäntöjä, jotka edistävät vammaisten tai muiden erityisryhmien pääsyä kesätöihin. Vammaisten nuorten lisäksi oli omia kannustimia mm. ruotsin kieltä puhuville ja heikommin suomea osaaville kesätyönhakijoille.

Aina ei tarvita erillistä rekrytointiprosessia tai lomaketta erityisryhmille. Työpaikkailmoitukseen voi lisätä esimerkiksi kannustuslausekkeen, jossa todetaan että vamma ei ole este työllistymiseen tai erilaiset hakijat ovat tervetulleita. Myös työpaikkailmoituksen jakelu vammaisjärjestöjen kautta voi auttaa löytämään uudenlaisia hakijoita.

Hyviä rekrytointikäytänteitä ja joitakin esimerkkejä organisaatioista, jotka niitä hyödyntävät:

  •  kannustuslauseke työpaikkailmoituksessa (Varma)
  • erillinen rekrytointiprosessi tai räätälöity hakulomake (Linnanmäki, Vaasan kaupunki)
  • yhteistyö kaupungin vammaispalvelun tai erityisammattioppilaitoksen kanssa (Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto)
  • painotetaan valinnoissa niitä, joilla ei ole vielä (paljon) työkokemusta
  • uudet työpaikkailmoituksen jakelukanavat
  • pikahaastattelut, kirjallista hakemusta ei tarvita
  • palkataan töihin maahanmuuttajia, huomioidaan kielivähemmistöt valinnoissa

 

Vamlasin 101 kesäduunia -kampanja kannusti työnantajia

Tänä vuonna Vamlasilla oli myös oma kampanja, 101 kesäduunia, jonka tavoitteena oli rohkaista vammaisia nuoria hakemaan kesätöitä ja työnantajia palkkaamaan heitä. Kampanja nosti esiin myös työnantajia, jotka tekevät jo nyt hyvää työtä erityisnuorten työllistäjinä. Mukana kampanjassa oli työeläkeyhtiö Varma, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Linnanmäki, Iisalmen kaupunki, 4H-liitto ja Espoon kaupunki. Kampanjassa tehtiin myös joitakin uusia avauksia, esimerkkinä Valmet Automotive, joka työllisti 4 nuorta kesätöihin ja käynnisti yhteistyön erityisammattioppilaitos Spesian kanssa. 101 kesäduunia logo

101 kesäduunia -kampanjassa todettiin, että vaikka työnantajalla olisi halu palkata vammaisia tai muita erityisnuoria kesätöihin, he hukkuvat usein hakijoiden joukkoon. Rekrytointeja tulisi kehittää siten, ettei työllistyminen kaadu prosessissa piileviin esteisiin, joita työnantaja ei välttämättä edes tiedosta.

Vamlasin Vahti-hanke on tänä vuonna ryhtynyt kehittämään esteetöntä ja saavutettavaa rekrytointiprosessia yhdessä yritysten, rekrytoinnin ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Tarkoituksena on tunnistaa ongelmakohtia ja luoda hyviä käytänteitä, joita organisaatiot voivat soveltaa omiin rekrytointiprosesseihinsa. Työn tulokset valmistuvat loppuvuonna 2018 ja projekti on herättänyt jo etukäteen paljon kiinnostusta.

Teksti: Sari Pohjola

Kuvat: Niko Jekkonen (ei logo)

kunniakirjan luovutus Helena Nurmikoskelle

Vastuullisen kesäduunikampanjan Päivi Salminen-Kultanen luovuttaa kunniakirjan ja kukat Helena Nurmikoskelle. Mukana palkintoa jakamassa Pauli Leinonen ja Elina Mäkikunnas Vamlasista.

Jaa tämä: