Aihe: Blogi, Työelämä

Atso Ahonen ja Anni Kyröläinen perustivat palvelumuotoiluyrityksen tehdäkseen maailmasta kaikille saavutettavamman ja paremman paikan. Atson näkemyksiä kuultiin myös Vamlasin 130-vuotisjuhlaseminaarin paneelissa Oodin Maijansalissa ti 12.11.

Yhteiskunnassamme vammaiset ovat ryhmä, joka jää usein paitsioon. Kesällä 2018 juttelimme keskenämme, kuinka pienet ja yksinkertaisesti korjattavissa olevat asiat hankaloittavat meidän, ja kaikkien muidenkin toimintarajoitteisten, elämää. Usein esteettömyysasiat mielletään kalliina ja vain rakentamiseen liittyvinä toimenpiteinä. Ne ovat kuitenkin myös paljon muuta. Palveluiden esteettömyydellä pystytään paikkaamaan monia fyysisenkin esteettömyyden puutteita. Se on vaivaton ja kustannustehokas tapa tuoda lisäarvoa sekä asiakkaalle että yritykselle.

Pohdimme, että järjestöjen lisäksi tarvitaan kaupallinen toimija puhumaan yritysten kieltä. Päätimme perustaa palvelumuotoiluyritys Riesa Consultative Oy:n tämän haasteen taklaamiseksi. Keräsimme ympärillemme sopivan tiimin ja lähdimme työstämään ideaa. Kaikilla tiimimme jäsenillä on vuosien kokemus vammaisuudesta ja halu tehdä maailmasta parempi paikka. Nyt meillä on yritys, joka tarjoaa avaimia esteettömyyden kokonaisvaltaiseen edistämiseen.

Järjestöt tekevät tärkeää ja arvokasta työtä yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden eteen. Koimme, että meidän kaltaisellemme nykyaikaiselle ja tuoreelle toimijalle olisi kuitenkin tilausta ja tarvetta. Asenteiden uudistaminen vaatii uusia ajatuksia ja toimintamalleja. Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava kirjoitti Facebook-sivuillaan 9.3.2019 seuraavasti: “Teille milleniaaleille: jos julkinen hallinto tukehtuu hitauteensa, älä silti luovuta. Organisoi uudistava toiminta muualle. Luo tapahtumia, kansanliikkeitä, perusta yrityksiä ja osuuskuntia. – – – Jos eduskunta ei tunnu kykenevän rakentavaan dialogiin, hyviin valintoihin ja asioiden aitoon edistämiseen, älä jää sitä suremaan. Jatka matkaa ja rakenna maata siellä, missä olosuhteet ovat suotuisammat. Mene edeltä, lainsäätäjä raahautuu kyllä perässä.” Kun esteettömyysasioista ja yhdenvertaisuudesta tehdään näkyviä, ihmiset ja yritykset yhä enenevissä määrin ymmärtävät näiden asioiden arvon ja merkityksen.

Perustimme Riesa Consultative Oy:n loppuvuodesta 2018, ja jo nyt, reilun kolmen kuukauden aikana, kiinnostuksen määrä on ollut huomattavaa. Esteettömyys- ja yhdenvertaisuusasioiden on selvästi aika nousta valtavirtaan ja julkiseen keskusteluun. Suomen väestö ikääntyy ja toimintarajoitteisten määrä kasvaa huomattavasti tulevina vuosina. Yritys, joka ottaa esteettömyyden huomioon sekä tiloissaan että palvelussaan, erottuu edukseen. Me haluamme olla osaltamme luomassa tätä suurta yhteiskunnallista muutosta. Mielestämme palvelumuotoilu on täydellinen keino tämän muutoksen aikaansaamiseksi.

Mitä palvelumuotoilu sitten tarkoittaa? Nykyään tuotteella ja hinnalla kilpaileminen ei riitä, vaan menestykseen tarvitaan onnistunut asiakaskokemus. Palvelumuotoilulla tämä tavoite saavutetaan kustannustehokkaasti. Oleellista onnistuneessa palvelumuotoilussa on asiakkaan ongelman syvällinen tunteminen ja asiantuntevat ratkaisumallit – ja me tunnemme toimintarajoitteiset.
Palvelumuotoilu yhdistää asiakkaan ja toimijan edut. Ihmislähtöinen palvelupolku ottaa kaikki huomioon yhdenvertaisesti. Hyvä palvelumuotoilu katsoo myös tulevaisuuteen: kuten todettua, väestön ikääntymisen johdosta erityistarpeita omaavien asiakkaiden määrä lisääntyy kiihtyvällä tahdilla.

Palvelumuotoilun avulla maailmasta saadaan aidosti yhdenvertainen ja parempi paikka kaikille!

Atso Ahonen & Anni Kyröläinen; Riesa Consultative Oy

Lue myös muiden juhlavuosiseminaareissamme esiintyvien vierasblogeja:

Ilkka Niiniluoto: Leibnizista Kantiin: Paras mahdollinen maailma
Sami Kekäläinen: Vammaisuus on ominaisuus muiden joukossa
Kirsi Pimiä: Asenteet remonttiin, lisää joustoa
Aicha Manai: Utopiaa monimuotoisesta työelämästä
Elina Jaakkonen: Erilaisuus tutuksi kohtaamalla
Sanna Kalmari: Menestyjäksi unelmoimalla, kokeilemalla ja kovalla työllä
Elina Mäkikunnas ja Liisa-Maija Verainen: Rasite ja kuluerä – vai työnantaja ja moniosaaja?

____________________________________________________________________________________________________

Blogi on kirjoittajan persoonallinen näkemys kirjoituksen teemasta. Se voi kertoa omakohtaisista kokemuksista ja haastaa lukijat pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta. Blogeissa esitetyt mielipiteet eivät edusta Vamlasin kantaa, eikä Vamlas vastaa niissä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Jaa tämä: