Aihe: Yleiset

Voisiko osuuskuntatyö olla sopiva tapa aloittaa työnteko pienin askelin? Matkalla kohti unelmia -raportissa käsitellään Osallisuutta osuuskunnista -hankkeessa tehtyjä havaintoja ja esitetään suosituksia osuuskuntamallin hyödyntämiseen.

Raportissa pohditaan osuuskuntia erityisesti vammaisten nuorten työllistymismahdollisuutena ja todetaan, että osuuskuntamalli olisi oiva keino lisätä heidän työelämäosallisuuttaan. Osuuskuntaan sisältyy paljon sosiaalisen vahvistamisen elementtejä.

Esimerkkiä voitaisiin ottaa oppilaitoksissa perustetuista opiskelijoiden osuuskunnista. Niistä on saatu hyviä tuloksia, koska niissä nuoret ovat voineet kehittää työelämätaitojaan pienin askelin, yhdessä muiden kanssa ja osuuskunnalla on käytössään mentori tai muu tukihenkilö. Tällainen osuuskunta olisi hyvä työllistymisväylä erityisesti sellaisille vammaisille nuorille, jotka tarvitsevat eri syistä muita enemmän tukea päästäkseen työelämään.

Osuuskuntamallista saataisiin monipuolinen työkalu myös kehitysvammaisten työtoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseen. Osuuskunta valmentaisi osallistujia entistä paremmin avoimille työmarkkinoille.

Hankkeen aikana tunnistettiin joitakin rakenteellisia esteitä ja kannustinloukkuja, jotka vaikeuttavat vammaisten henkilöiden ryhtymistä osuustoimintaan tai muuhun yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi matalat odotukset vammaisten työelämäosallisuudesta ja hankaluus yhdistää erilaisia tukia ja työtuloja. Palvelujärjestelmämme on mukautunut huonosti nopeasti muuttuvaan työelämään.

Tutustu Vamlasin raporttiin ”Matkalla kohti unelmia – Osuuskuntamalli vammaisen nuoren työelämäosallisuuden vahvistajana” (pdf)

Raportti on saatavissa myös RTF-muodossa: ”Matkalla kohti unelmia – Osuuskuntamalli vammaisen nuoren työelämäosallisuuden vahvistajana” (rtf)

Vamlas oli mukana Osallisuutta osuuskunnista -ESR-hankkeessa 2015 – 2018. Valtakunnallinen hanke kehitti matalan kynnyksen osuuskuntatoimintaa ja lisäsi tietoa osuuskunnista työllistymisen vaihtoehtona mm. vammaisille ja osatyökykyisille. Hanketta koordinoi Kiipulan ammattiopisto ja osatoteuttajia olivat Vamlas, Aspa ja Mielenterveyden keskusliitto. Lisätietoa hankkeesta: karoliina.ahonen(at)vamlas.fi

Jaa tämä: