Aihe: Kansainvälistyminen, Koulutus, Nuoret, Työelämä, Yleiset

Vamlasin uudessa projektissa aletaan puuttua koulutukseen ja työllistymiseen liittyviin haasteisiin seitsemän innostuneen nuoren voimin. Nuoret kokoontuvat joulukuun alussa ideoimaan tulevaa toimintaa, jossa etsitään uusia näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia nuoria askarruttaviin työllistymis- ja koulutuskysymyksiin. Toiminnan perustana ovat nuorten omat kokemukset, toiveet ja haaveet.

Nuorten vaikuttajien tiimi on koottu yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen kanssa sekä puskaradiota hyödyntämällä, ja siinä on mukana 19-25-vuotiaita nuoria eri puolilta Suomea. Nuorten koulutustaustat ja työllisyystilanteet ovat hyvin vaihtelevia, mikä mahdollistaa sen, että projektissa pystytään tuomaan esiin ja hyödyntämään monentyyppisiä näkökulmia. Jokaisella mukana olevalla nuorella on jokin diagnoosi tai erityistarve, joka on saattanut tehdä hänen koulupolustaan tai työuran aloittamisestaan hieman tavallisesta poikkeavan.

Erityisryhmiin kuuluvilla haasteita siirtymävaiheissa

Monet tilastot ja selvitykset osoittavat, että erityisryhmiin kuuluvilla nuorilla voi olla suuria haasteita erityisesti työllistymiseen ja koulutukseen liittyvissä siirtymävaiheissa. Tiimimme nuorille vaikuttajille tehdyn lähtökartoituskyselyn perusteella kysymyksiä herättävät esimerkiksi työnantajien ennakkoluuloiset asenteet, kansainvälistymiseen liittyvät esteet, riippuvuus sosiaalityöntekijöiden päätöksistä ja niiden vaikutus koulutukseen ja työllistymiseen sekä se, miten päästä unelmiensa opiskelupaikkaan, mikäli kyseessä ei ole perinteinen ”vammaisille suositeltava” koulutusvaihtoehto.

Työsarkaa riittää. Eräs nuori vaikuttaja kertoo hakeneensa töitä henkilöstövuokrausyrityksen kautta ja päässeensä haastatteluun haluamaansa työpaikkaan. ”Epilepsiani tullessa ilmi työnantaja kuitenkin totesi, että minun olisi parempi hakea töitä sitten, kun en enää sairastaisi epilepsiaa”, tiimiläinen kertoo. Häntä kiinnostaisikin työnantajien edustajien tapaaminen ja vieraileminen esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitossa. Projektin yhteydessä se voi olla mahdollista: nuorten vaikuttajien kanssa on tarkoitus aloittaa talvella vierailut erilaisilla tahoilla, jotka valikoituvat nuorten omien toiveiden ja painotusten pohjalta. Tavoitteena on päästä ravistelemaan asenteita ja selvittämään, miksi jotkin asiat eivät toimi ja mitä niille olisi tehtävissä. Nuoret vaikuttajat kokoontuvat ensimmäistä kertaa yhdessä ideoimaan tulevaa toimintaa 1.12.

Elina Mäkikunnas
Vaikuttamistyön suunnittelijana Elina on ohjaamassa nuoria herättämään yhteiskunnallista keskustelua siitä, mitä koulutuksessa ja työelämässä pitäisi kehittää.

Nuoret vaikuttajina – projektin päätavoitteena on vahvistaa vammaisten nuorten roolia yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistujina ja vaikuttajina. Toiveena on kuulla heidän omia näkemyksiään ja mielipiteitään sekä kokemuksia siitä, mitä on elää vammaisena nuorena Suomessa. Toivomme myös löytävämme uusia näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia vammaisten nuorten kohtaamiin haasteisiin opinto- ja työelämäpolulla.


Vamlasin blogiperiaatteet

Blogi on kirjoittajan persoonallinen näkemys kirjoituksen teemasta ja siinä voi kertoa omakohtaisista kokemuksista ja haastaa lukijat pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta. Blogeissa esitetyt mielipiteet eivät edusta Vamlasin kantaa eikä Vamlas vastaa niissä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Jos haluat kirjoittaa Vamlasin blogiin, ota yhteyttä vesa.horttanainen(at)vamlas.fi

 

 

 

Jaa tämä: