Aihe: Ihmisoikeudet, Kansainvälistyminen, Koulutus, Nuoret, Työelämä

Vamlasin Nuoret vaikuttajat ovat monipuolisia osaajia ja monenlaisia persoonia. Tätä monimuotoisuutta ryhmä on hyödyntänyt ansiokkaasti erilaisissa ulostuloissaan.

Vamlasin Nuoret vaikuttajat kokoontuivat ensimmäisen kerran vuoden 2018 lopulla, osana säätiön Paikka auki -projektia. Ensimmäisenä toimintavuotenaan seitsenhenkinen ryhmä pohti kansainvälistymiseen, sukupuolikysymyksiin, koulumaailman epäkohtiin ja saavutettavuuteen sekä työllistymiseen liittyviä kysymyksiä.

Nuoret vierailivat tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolla sekä Sipoon Jokipuiston koulussa. Näiden vierailujen myötä yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä ja Sipoon Jokipuiston koulun opettaja Elina Jaakkonen osallistuivat myös Vamlasin 130-vuotisjuhlaseminaaripaneeliin marraskuussa 2019.

Vahva vuosi 2020

Vuonna 2020 porukka on hitsautunut yhteen ja kasvanut noin kaksinkertaiseksi. Uusia nuoria on tullut mukaan vähitellen niin puskaradion, tapahtumien, verkostojen kuin Instagraminkin kautta.

Samalla yhteistyö muiden järjestöjen kanssa on lisääntynyt ja vaikuttamistyö saanut uusia muotoja.

”Erityisen hieno ponnistus oli kevään ja kesän Instagram-projekti, jonka seurauksena Vamlasin tili sai tavoitteeksi asetetun sadan uuden seuraajan sijaan peräti kuusisataa uutta seuraajaa”, ryhmää vuonna 2020 luotsannut  Hanna Ruohonen toteaa.

”Ryhdyimme pohtimaan projektin läpivientiä alkukeväästä. Ostimme  koulutusta ja rakensimme yhteiskehittelyn menetelmin hurjan hienon kokonaisuuden. Kaikki nuoret tuottivat monipuolisesti tärkeää, luovaa ja vaikuttavaa sisältöä.”

Menestyksekäs Instagram-kampanja toteutettiin myös marraskuisen Politiikkaviikon yhteydessä. Nuoret vaikuttajat esittivät päättäjille kysymyksiä, joihin 12 ministeriä tai kansanedustajaa myös vastasi. Samalla aukesi arvokas keskusteluyhteys Arkadianmäelle. Painavan sanansa kampanjan päätteeksi lausui myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lisäksi Nuorten vaikuttajien puheenvuoroja kuultiin monimuotoisuuteen ja työllistymiseen liittyvissä seminaareissa.

Miksi mukana?

”Mahdollisuus saada oma ääni kuuluviin ja vaikuttaa yhteiskuntaan.”

”Tiedon jakaminen ja esimerkkinä toimiminen.”

”Muilta ryhmän jäseniltä oppiminen ja oman maailmankuvan laajentaminen.”

”Halu auttaa nuoria toteuttamaan omaa tulevaisuuttaan.”

Muun muassa näistä syistä nuoret kertovat olevansa mukana ryhmän toiminnassa.

Ajankohtaisiksi teemoiksi vaikuttajanuoret nimeävät muun muassa saavutettavuuden, tasavertaiset opiskelu- ja työllistymismahdollisuudet sekä jo varhain alkavan ruohonjuuritason asennekasvatuksen.

Tätä kasvatustehtävää voidaan nuorten mukaan toteuttaa muun muassa kouluvierailujen, somekampanjoiden ja muiden järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Menestyksekkäitä avauksia on jo tehty, mutta työtä riittää myös tuleville vuosille.

Ryhmän merkitys?

Ryhmään kuuluminen on ollut merkityksellistä paitsi yhteiskunnallisesti, myös henkilökohtaisesti.

”Ryhmään pääsy oli ihanaa! Vihdoin löysin uutta elämään. Positiivinen asenne on vahvistunut, ja uskallan olla avoimempi.”

”Ryhmä on tarjonnut minulle uusia näkökulmia. Olen oppinut paljon muun muassa saavutettavuudesta, ja haluan pitää sen mielessäni asioita tehdessäni. Olen oppinut myös uusia taitoja sekä päässyt hyödyntämään teknistä osaamistani käytännössä.”

Esimerkillistä vuoropuhelua

Hanna Ruohonen näkee Nuorten vaikuttajien toiminnassa sekoituksen aktivismia, kokemustoimijuutta, vertaisryhmää sekä asiantuntijaksi kasvamista.

”Tällä porukalla on valtavasti osaamista. Ryhmä osaa hyödyntää hienosti myös monimuotoisuuttaan. Moni työyhteisö voisi ottaa opikseen näiden nuorten välisestä kommunikoinnista: hienovaraisesta ja kunnioittavasta palautteen vastaanottamisesta ja antamisesta”, hän sanoo.

”Toivonkin Nuorten vaikuttajien toiminnan olevan positiivinen ikkuna tähän yhteiskunnallisen vaikuttamisen, työelämän ja yhteistyön maailmaan. Alusta, jossa kaikki kokevat voivansa toimia itselleen sopivilla tavoilla.”

Näkyvyyttä leveällä rintamalla

 Ryhmä on opettanut ja kasvattanut myös vetäjäänsä.

”Nuoret ovat tarjonneet meille ammattilaisille tärkeitä näkökulmia. Heidän soisi näkyvän ja kuuluvan vielä kokonaisvaltaisemmin: kommentoimassa ja kehittämässä juuri heille tärkeitä ja tarpeellisia asioita. Monesti rakenteet ja asenteet estävät tätä, ja osallisuus saattaa jäädä hyvinkin pinnalliseksi.”

Millaisia vaikuttamismahdollisuuksia ja -kanavia vaikuttajanuorilla voisi ideaalitilanteessa olla?

”Väittäisin, että nuoret voisivat olla osana suunnittelu- ja ohjausryhmiä, toimia järjestöjen hallituksen jäseninä sekä kouluttaa ja konsultoida esimerkiksi yrityksiä ja työnantajia nuorten työllistämisen näkökulmasta”, Ruohonen vastaa.

Seuraa Vamlasin IG-tiliä, kutsu vaikuttajanuoret vierailulle, palkkaa heidät kouluttajiksi! Ota yhteys: pia.vaajakallio@vamlas.fi tai anu.lonnqvist@vamlas.fi

Lue lisää:

Tervetuloa Vamlasin nuoriin vaikuttajiin!
Nuoret vaikuttajat 5/5: Työllistymiseen liittyvät haasteet
Nuoret vaikuttajat 4/5: Kouluasiat saavutettavuuden näkökulmasta
Nuoret vaikuttajat 3/5: Koulumaailman epäkohtiin puuttuminen
Nuoret vaikuttajat 2/5: Sukupuolikysymyksiin liittyvät haasteet
Nuoret vaikuttajat 1/5: Kansainvälistymiseen liittyvät haasteet
Vamlasin Nuoret vaikuttajat uskaltavat kysyä ja haastaa

 

 

Jaa tämä: