Aihe: Kansainvälistyminen, Koulutus, Nuoret, Työelämä

Kuka on vastuussa esteettömän työharjoittelupaikan järjestymisestä siten, että saan harjoittelussani mahdollisuuden hankkia saman ammattitaidon kuin muutkin opiskelijat? Miten pääsen verkostoitumaan alani opiskelijoiden kanssa, jos järjestötoiminta on saavuttamattomissa? Kuinka kuntoutus, erikoissairaanhoito ja avustaja-asiat järjestyvät, jos lähden vaihtoon ulkomaille?

Vamlasin seitsemästä nuoresta aikuisesta kokoama vaikuttajatiimi on tapaamisissaan pureutunut muun muassa koulumaailmaan ja työelämään liittyviin teemoihin. Esiin nousseet kysymykset ovat herättäneet vilkasta keskustelua ja yhdistäneet nuoria yli diagnoosirajojen.

Nuorten arjessa vastaan tulleiden haasteiden ja yhteisten kiinnostuksen kohteiden pohjalta tarkempaan jatkotyöstämiseen on valikoitunut viisi teemaa:

• kansainvälistymiseen liittyvät haasteet
• vammaisten sukupuoltenvälinen tasa-arvo
• koulutuksen saavutettavuus
• vaikuttaminen oppilaiden ja opettajien asenteisiin ja ennakkoluuloihin
• puuttuminen työelämän haasteisiin

Ryhmä on jaettu pienryhmiin siten, että kutakin teemaa työstävät ne nuoret, joita aihepiiri erityisesti koskettaa. Nyt, kun aihepiirit on rajattu, päästään tekemään konkreettisia suunnitelmia. Nuoret ovat innolla valmistelemassa esimerkiksi vierailuita ja haasteita esitettäväksi tahoille, jotka voivat vaikuttaa nuorten arjessa ilmenneisiin epäkohtiin. Jännityksellä odotamme, mitä kevät tuo tullessaan!

Mistä on kyse?

VAMLASin tuoreessa projektissa on tartuttu koulutukseen ja työllistymiseen liittyviin haasteisiin seitsemän nuoren voimin. Tiimi kokoontui joulukuussa 2018 ideoimaan tulevaa toimintaa, jolla halutaan löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia nuoria askarruttaviin työllistymis- ja koulutuskysymyksiin. Toiminnan perustana ovat nuorten omat kokemukset, toiveet ja haaveet.

Nuorten vaikuttajien tiimi on koottu yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen kanssa sekä puskaradiota hyödyntämällä, ja siinä on mukana 19–25-vuotiaita nuoria eri puolilta Suomea. Nuorten koulutustaustat ja työllisyystilanteet ovat hyvin vaihtelevia, minkä ansiosta projektissa pystytään tuomaan esiin ja hyödyntämään monentyyppisiä näkökulmia. Jokaisella mukana olevalla nuorella on jokin diagnoosi tai erityistarve, joka on saattanut tehdä hänen koulupolustaan tai työuran aloittamisestaan hieman tavallisesta poikkeavan.

Erityisryhmiin kuuluvilla haasteita siirtymävaiheissa

Monet tilastot ja selvitykset osoittavat, että erityisryhmiin kuuluvilla nuorilla on haasteita erityisesti työllistymiseen ja koulutukseen liittyvissä siirtymävaiheissa. Tiimimme nuorille vaikuttajille tehdyssä lähtökartoituskyselyssä tulivat esiin mm. työnantajien ennakkoluuloiset asenteet, kansainvälistymiseen liittyvät esteet, riippuvuus sosiaalityöntekijöiden päätöksistä sekä näiden vaikutuksesta koulutukseen ja työllistymiseen sekä se, miten päästä unelmiensa opiskelupaikkaan, jos kyseessä ei ole perinteinen ”vammaisille suositeltava” koulutusvaihtoehto.

Työsarkaa riittää. Eräs nuori vaikuttaja kertoo hakeneensa töitä henkilöstövuokrausyrityksen kautta ja päässeensä haastatteluun.

”Epilepsiani tullessa ilmi työnantaja kuitenkin totesi, että minun olisi parempi hakea töitä sitten, kun en enää sairastaisi epilepsiaa”, hän kertoo.

Tätä nuorta vaikuttajaa kiinnostaisikin työnantajien edustajien tapaaminen ja vieraileminen esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitossa. Projektin yhteydessä se voi olla mahdollista: nuorten vaikuttajien kanssa on tarkoitus aloittaa vierailut nuorten omien toiveiden ja painotusten mukaisiin kohteisiin. Tavoitteena on päästä ravistelemaan asenteita ja selvittämään, miksi jotkin asiat eivät toimi ja mitä niille olisi tehtävissä.

Elina Mäkikunnas, vaikuttamistyön suunnittelija,
Nuoret vaikuttajina -projektin koordinaattori

Nuoret vaikuttajina -projektin päätavoitteena on vahvistaa vammaisten nuorten roolia yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistujina ja vaikuttajina. Toiveena on kuulla heidän omia näkemyksiään ja mielipiteitään sekä kokemuksia siitä, mitä on elää vammaisena nuorena Suomessa. Toivomme myös löytävämme uusia näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia vammaisten nuorten kohtaamiin haasteisiin opinto- ja työelämäpolulla.

Jaa tämä: