Aihe: Kansainvälistyminen, Koulutus, Työelämä

Vamlasin Nuoret vaikuttajat ovat lähteneet työstämään viittä teemaa, jotka esittelemme yksi kerrallaan juhlavuoden aikana. Ensimmäisenä pöydälle nostetaan kansainvälistyminen ja siihen liittyvät haasteet.

Nuoret vaikuttajat elävät ikäistensä tavoin aktiivista arkea niin opinnoissa, työelämässä kuin vapaa-ajallakin. He suunnittelevat samanlaisia asioita kuin ystävänsä. Monen haaveissa siintää esimerkiksi opiskelijavaihto tai työnteko ulkomailla, ja monelle kansainvälistyminen olisi urasuunnitelmien kannalta erittäin suositeltavaa, ellei jopa välttämätöntä.

Opiskelijavaihtoon ei yleensäkään lähdetä sormia napsauttamalla: kansainvälistyminen vaatii rahaa ja suunnitelmallista organisoimista. Muihin ikäisiinsä nuoriin verrattuna nuoret vaikuttajat ovat kuitenkin tavallista suurempien haasteiden edessä. Tavanomaisten matkavalmisteluiden lisäksi vastaan tulee hankalia kysymyksiä aivan perusasioihin liittyen. Kuka ulkomailla auttaa? Ja miten löytyy asunto, johon pääsee ylipäätään sisään?

Mahdollisten avustajien ja tulkkien sekä asumisjärjestelyjen lisäksi nuoret vaikuttajat pohtivat, miten fysioterapia, lääkärikäynnit ja apuvälinehuolto saadaan toimimaan ulkomailla. Yksi suuri kysymys on se, miten vaihdon tai työkomennuksen pituus ja kohdemaa vaikuttavat asioihin. Jos kukaan ei satu antamaan suoria vinkkejä, on myös hankalaa tietää, mistä kannattaa hakea tukea avustajakuluihin ja muihin vaihdon esteettömyyttä edistäviin järjestelyihin. Oppilaitosten opinto-ohjaajat ja vastuuopettajat saattavat hekin olla asian suhteen neuvottomia.

”Opiskelen englantilaista filologiaa, ja tällä alalla on luontevaa lähteä vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Nyt olen jo opintojeni loppusuoralla, ja vaihto on jäänyt tekemättä. Se olisi varmasti onnistunut tavalla tai toisella mutta tuntui kaikkine avoimine kysymyksineen niin hankalalta, etteivät voimavarani riittäneet asian aktiiviseen edistämiseen”, kertoo Peppi, joka sairastaa etenevää polyneuropatiaa sekä siihen liittyvää osteoporoosia.

Kansainvälistymiseen liittyviä haasteita nuoret vaikuttajat aikovat lähteä ratkomaan tuottamalla videon, jossa tilanteen monimutkaisuus tuodaan esiin nuorten omien kokemusten kautta. Videon esittäminen esimerkiksi Opetushallituksessa voisi tuoda ongelman näkyvästi esiin.

”Ihanteellista olisi, että esteettömään kansainvälistymiseen liittyvä sillisalaatti saataisiin koottua yhteen paikkaan. Nyt kaiken joutuu selvittelemään itse penkomalla ja soittelemalla, eikä kunnollisia vastauksia saa välttämättä edes silloin. Samassa paikassa voisi olla paitsi asiantuntijoiden neuvoja, myös jo vaihdossa olleiden kokemuksia, jotta asian kanssa ei olisi niin yksin. Se madaltaisi kynnystä lähteä matkaan”, Peppi pohtii.

Peppi tähtää uraan yliopistolla ja uskoo, että jossakin vaiheessa esimerkiksi työkomennus ulkomailla voisi olla ajankohtainen.

”Aion kyllä lähteä, kunhan saan asiat järjestymään.”

Elina Mäkikunnas, vaikuttamistyön suunnittelija, Nuoret vaikuttajina -projektin koordinaattori

Nuoret vaikuttajina -projektin päätavoitteena on vahvistaa vammaisten nuorten roolia yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistujina ja vaikuttajina. Toiveena on kuulla heidän omia näkemyksiään ja mielipiteitään sekä kokemuksia siitä, mitä on elää vammaisena nuorena Suomessa. Toivomme myös löytävämme uusia näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia vammaisten nuorten kohtaamiin haasteisiin opinto- ja työelämäpolulla.

Lue lisää:
Vamlasin Nuoret vaikuttajat uskaltavat kysyä ja haastaa
Nuoret vaikuttajat: Kansainvälistymiseen liittyvät haasteet

Jaa tämä: