Aihe: Nuoret, Työelämä

Vamlasin Nuoret vaikuttajat työstivät säätiön 130-vuotisjuhlavuoden aikana viittä teemaa. Niistä viimeisenä pöydälle nostettiin työllistymiseen liittyvät haasteet.

Nuoret vaikuttajat halusivat alusta lähtien keskittyä vaikuttamistoiminnassaan siihen, millaisia haasteita vammaisilla ja pitkäaikaissairailla nuorilla aikuisilla on työllistymiseen liittyvissä siirtymävaiheissa ja mitä näille haasteille voitaisiin tehdä. Pinnalle nousi vuoden mittaan hyvin monenlaisia huolenaiheita ja moniin elämänalueisiin liittyviä vaikuttamiskohteita, mutta työllistymiskysymykset kulkivat mukana alusta loppuun saakka.

Nuorten vaikuttajien tapaamisissa puhuttiin vuoden aikana muun muassa työnantajien ennakkoluuloista ja TE-toimistojen takkuilevasta palvelusta. Nuorten vaikuttamistäyteinen vuosi huipentuikin 13.8. Helsingin Ohjaamolla pidettyyn työpajaan, jossa Ohjaamon ja Uudenmaan TE-toimiston henkilökunta pääsi pohtimaan erilaisten työnhakijoiden kohtaamista neljän vaikuttajanuoren johdolla.

Kokemuksen puutetta ja oppimisen halua

Kaksituntinen työpaja aloitettiin osallistujien tekemän ennakkotehtävän purkamisella. Osallistujat pohtivat organisaation työntekijöilleen antamaa ohjeistusta tilanteissa, joissa asiakkaana on vammainen tai pitkäaikaissairas henkilö.

Vaikuttajanuoret olivat etukäteen todenneet kaipaavansa tietoa erityisesti siitä, millaisella ohjeistuksella varustettuna heidät työnhakupalveluissa kohdataan. Työpaja paljasti, että ohjeistus on melko olematonta eikä aiheeseen liittyvää koulutustakaan ole juuri saatavilla.

”Uudenmaan TE-toimiston sekä Helsingin Ohjaamon työntekijöiden ja asiantuntijoiden kokemattomuus vajaakuntoisista työnhakijoista oli pienimuotoinen yllätys. Toisaalta he olivat selvästi valmiita kuulemaan ja oppimaan lisää, mikä taasen oli erittäin positiivista. Ongelma lienee ylemmällä tasolla ja johtunee ainakin osin resurssien puutteesta”, nuori vaikuttajamme Joni pohti tilaisuuden jälkeen.

Ennakkotehtävän purkamisen jälkeen työpaja jatkui learning café -muodossa, eri pöydissä kierrellen. Pöydissä keskusteltiin siitä, miten vammaisten työnhakijoiden ja TE-palveluissa toimivien kohtaamiset saataisiin onnistumaan mahdollisimman hyvin, millaisia vaihtoehtoja vammaisille nuorille työnhakutilanteessa tarjotaan ja miten vammaisten nuorten uskaltautumista peruspalveluiden asiakkaiksi voitaisiin edistää.

Pompottelua ja yksioikoisia urapolkuja

Nuoria vaikuttajia ovat toistuvasti puhuttaneet nykymaailman moninaiset työllistymistavat sekä huoli siitä, miten erilaiset työllistymisen väylät pystytään heidän kohdallaan huomioimaan. Nuoret kokevat, että TE-palveluista ohjataan edelleen kovin mustavalkoisille urapoluille – ottamatta huomioon työnhakijoiden henkilökohtaisia vahvuuksia tai mahdollisia esteitä vaikkapa kesken jääneiden koulutusten loppuun viemiselle.

Todellisuutta TE-palveluissa tuntuu olevan myös pompottelu paikasta toiseen, jolloin omaa tilannetta joutuu selittämään eri ihmisille uudelleen ja uudelleen. Joskus palveluihin jää roikkumaan ilman että työnhakuprosessiinsa saa mitään todellista apua, ja toisinaan palvelupolku päättyy väärinkäsitysten aiheuttamaan karenssiin.

Puitavaa riitti, ja keskustelu oli vilkasta. Työpajan päätyttyä sekä nuoret itse että Ohjaamon ja TE-palveluiden henkilökunta suhtautuivat myönteisesti jatkoyhteistyöhön ja palvelupolun konkreettiseen kehittämiseen.

Toivottavasti jokaiselle osallistujalle jäi työpajasta jokin uusi oivallus – vaikkapa se, että vammaista työnhakijaa ei tarvitse peloissaan sysätä ”jollekin, joka osaa”. Tärkeintä on kohdata jokainen työnhakija ennakkoluulottomasti, avoimesti ja yhteisiä ratkaisuja etsien.

Elina Mäkikunnas

Elina Mäkikunnas työskenteli vuosina 2018–2019 Vamlasissa Paikka auki -työsuhteessa, vaikuttamistyön suunnittelijana. Hänen tehtävänään oli parantaa vammaisten lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia.

Lue lisää:
Vamlasin Nuoret vaikuttajat uskaltavat kysyä ja haastaa
Nuoret vaikuttajat: Kansainvälistymiseen liittyvät haasteet
Nuoret vaikuttajat: Sukupuolikysymyksiin liittyvät haasteet
Nuoret vaikuttajat: Koulumaailman epäkohtiin puuttuminen

Jaa tämä: