valpas

Mukana muutoksissa

Vammaisjärjestöjen lapsi- ja perhetyön vahvistaminen verkostorakenteessa

yhteiskehittminen

Yhteiskehittäminen vahvistaa vammaisten lasten ja nuorten palveluita

Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja neurokirjon lasten, nuorten sekä heidän perheidensä palvelut ovat pirstaleiset ja palvelukäytännöt vaihtelevat suuresti eri puolilla Suomea. Meneillään oleva toimintaympäristön muutos tuo mahdollisuuden kehittää järjestöjen ja julkisen sektorin sujuvampaa yhteis- ja rinnakkaiseloa muuttuvissa rakenteissa.

Mukana muutoksissa -hanke kokoaa valtakunnallisesti pienet vammaisjärjestöt sekä heidän edustamansa ryhmät ja julkista sektoria edustavat sote-, kuntoutus- ja oppilaitostoimijat yhteiskehittämiseen.

  • Hanke toteutetaan: 2023–2024

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteet

  • Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä neurokirjon lasten ja nuorten kanssa toimivien järjestöjen yhteistyö julkisen ja yksityissektorin kanssa vahvistuu.
  • Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä neurokirjon lasten, nuorten ja heidän perheiden näkökulmat ja kokemukset osallisuudesta ja palveluista saadaan näkyviin ja päätöksenteon tueksi.

Hankkeen toteutus

  • Hankkeessa kuunnellaan vammaisia, pitkäaikaissairaita ja neurokirjon lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään, jotta saadaan tietoa heidän erityistarpeistaan ja kokemuksistaan palveluiden käyttäjinä. 
  • Toivomme hankkeeseen mukaan monenlaisia ja eri taustoista tulevia lapsia, nuoria, perheitä, asiantuntijoita ja päättäjiä. 
  • Kiinnostuitko? Jos haluat lisätietoja hankkeesta tai osallistua yhteiskehittämiseen, ota yhteyttä!